Hotărârile autorităţii deliberative

2017

Bine ați venit în pagina de arhivă!
În această pagină veți găsi un total de 312 de materiale, defalcate pe ani și luni.

Pentru o căutate mai ușoară vă rugăm să:
- alegeți anul - pentru a fi afișate toate materialele din anul ales,
- alegeti o lună dintr-un an - pentru a fi afișate toate materialele din luna aleasă,
- folosiți câmpul Introduceți cel puțin trei caractere... și butonuL CĂUTARE, pentru o căutare mai aprofundată.

Hotărârea nr. 132 din 27.06.2017

privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017

Hotărârea nr. 131 din 27.06.2017

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

Hotărârea nr. 130 din 31.05.2017

pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017

Hotărârea nr. 129 din 31.05.2017

privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Judeţul Maramureş”

Hotărârea nr. 128 din 31.05.2017

de modificare a Anexei 2 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 110/ 2017 privind constituirea Comisiei de selecţie a ofertelor culturale pentru finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017

Hotărârea nr. 127 din 31.05.2017

privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și de reprezentare a Autorității Contractante Județul Maramureș, în litigiul având ca obiect revendicarea privind costuri suplimentare și daune cumulate, formulată de S.C. Kasdum-GF S.R.L.

Hotărârea nr. 126 din 31.05.2017

privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 125 din 31.05.2017

privind aprobarea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Hotărârea nr. 124 din 31.05.2017

de modificare a Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 67/21 aprilie 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017

Hotărârea nr. 123 din 31.05.2017

privind constituirea Comisiei de selecţie a proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului pentru finanţări nerambursabile din bugetul judeţului, pe anul 2017

Hotărârea nr. 122 din 31.05.2017

privind aprobarea modificărilor intervenite în domeniul public al judeţului Maramureş în cursul anului 2016

Hotărârea nr. 121 din 31.05.2017

privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri nr. 1

Hotărârea nr. 120 din 31.05.2017

privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului cunoscut sub numele de Hotel Coroana, azi Hotelul Tisa situat în strada Libertăţii, nr.8, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, înscris în LMI 2015 la poziţia 447, cod MM-II-m-A-04718, cu o suprafaţă construită de 1512 mp, aria desfăşurată 2830 mp şi o suprafaţă utilă de 2052 mp + teren aferent în suprafaţă de 3050 mp, înscris în CF 51821 Sighetu Marmaţiei, nr. cadastral 886, C1-886

Hotărârea nr. 119 din 31.05.2017

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al comunei Ocna Șugatag

Hotărârea nr. 118 din 31.05.2017

privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al municipiului Sighetu Marmației

Hotărârea nr. 117 din 31.05.2017

privind identificarea imobilelor constituite din terenurile aferente coridoarelor de expropriere de pe drumurile județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitarea Drumului Nordului – Maramureș, etapa I”

Hotărârea nr. 116 din 31.05.2017

privind identificarea imobilelor constituite din terenurile adiacente unor drumuri județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitarea Drumului Nordului – Maramureș, etapa I”

Hotărârea nr. 115 din 31.05.2017

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureș, etapa I”

Hotărârea nr. 114 din 31.05.2017

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A.

Hotărârea nr. 113 din 31.05.2017

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

Rezultate 181 - 200 din 312

2021
(136 articole)

2020
(258 articole)

2019
(321 articole)

2018
(310 articole)

2017
(312 articole)

2016
(263 articole)

2015
(244 articole)

2014
(195 articole)

2010
(63 articole)

2009
(163 articole)

2008
(209 articole)

2007
(184 articole)

2006
(116 articole)

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.