Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

04 Iulie 2016 4468
Îmbunătăţirea accesibilităţii unei regiunii şi creşterea mobilităţii persoanelor, bunurilor şi serviciilor sunt precondiţii absolut necesare pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport facilitează cooperarea interregională şi contribuie semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă.
Reabilitarea traseului de drum judeţean BAIA SPRIE (DN 18) – CAVNIC (DJ 184) – OCNA ŞUGATAG ( DJ 109F)—CĂLINEŞTI (DJ 185) – BÂRSANA (DJ 185) a avut implicaţii asupra dezvoltării regionale, atrăgând în circuitul economic zone cu o dezvoltare structurală deficitară. S-a urmărit ca această intervenţie să contribuie, pe termen mediu, la creşterea fluxurilor de capital, accesibilităţii pieţelor regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice şi economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive care au determinat o dezvoltare durabilă şi implicit crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă, inclusiv în zonele rurale.

Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de intervenţie 2.1, Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură.

Perioada de implementare a proiectului: aprilie 2009 – iunie 2016

Valoarea totală a finanțării: 131.560.403,75 lei

Obiectivul general: îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunii de Nord - Vest şi creşterea mobilităţii persoanelor, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.

Realizarea acestui proiect a contribuit la:
  • Fluidizarea traficului prin oferirea unei rute alternative la drumul naţional DN18
  • Reducerea timpului de transport;
  • Eliminarea blocajelor rutiere;
  • Traversarea localităţilor în condiţii de siguranţă;
  • Reducerea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi a nivelului de zgomot;
  • Confort şi viteză de circulaţie sporite faţă de regimul de exploatare actual;
  • Avantaje economice prin reducerea consumului de carburanţi.

În aria de acţiune a proiectului au fost în plină dezvoltare zone turistice – viitoare staţiuni de interes local şi naţional pentru practicarea sporturilor de iarnă, pârtii de schi alpin, care reprezintă o atracţie deosebită pentru turişti - Baia Sprie şi Cavnic, zone de agrement şi tratament - Ocna Şugatag, Călineşti şi Dăneşti.

S-a facilitat accesul la obiectivele aflate în patrimoniul cultural, incluse în circuite turistice cum ar fi: Şurdeşti - Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” construită în 1766 (aflată în patrimoniu UNESCO), Plopiş - Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” construită în 1798 (aflată în patrimoniu UNESCO), Budeşti - Biserica de lemn "Sfântul Nicolae" construită în 1643 (aflată în patrimoniu UNESCO), Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” construită în 1663 din Călineşti (aflată în patrimoniu UNESCO), precum şi un număr de peste 10 biserici şi mănăstiri construite în sec. XVII – XIX care prezintă o adevărată atracţie pentru turişti.

Realizarea acestui proiect a condus la creşterea gradului de atractivitate a zonei din punct de vedere al investitorilor, valorificarea potenţialului turistic şi cultural, precum şi crearea unei mai bune legături între reţelele de transport judeţean şi reţelele naţionale.
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.