Consiliul Județean Maramureș prin intermediul Punctului de Contact Unic Electronic - edirect.e-guvernare.ro preia documente în vederea emiterii următoarelor acte din domeniul cadastrului, urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din aria de competență a Direcței arhitect șef:
 1. Certificate de urbanism;
 2. Prelungirea valabilității certificatelor de urbanism;
 3. Autorizații de construire/ desființare;
 4. Prelungirea valabilității autorizațiilor de construire/ desființare;
 5. Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor;
 6. Comunicare privind finalizarea executiei lucrarilor;
 7. Regularizarea taxelor aferente autorizațiilor de construire;
 8. Avize de oportunitate;
 9. Avize tehnice ale Arhitectului şef pentru documentații de urbanism și amenajarea teritoriului;
 10.  Punctul de vedere al C.T.A.T.U.;
 11. Avizul arhitectului-şef al judeţului la construcţiile reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare potrivit legii;
 12. Proces verbal de vecinatate;
Plata taxelor se poate face prin OP în contul RO 10TREZ43621330250XXXXX, C.U.I. 3627315, prin TREZORERIA Baia Mare.
UAT-urile pentru care Consiliul Județean Maramureș emite CERTIFICATE DE URBANISM și AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE în baza convențiilor încheiate, sunt: CUPȘENI, GÂRDANI, GROȘII ȚIBLEȘULUI, MIREȘU MARE, POIENILE IZEI, REMEȚI, SUCIU DE SUS, BĂIUȚ, OARȚA DE JOS, LĂPUȘ.

INSTRUCŢIUNI PRIVIND SOLICITAREA DE ACTE ONLINE

Crearea contului / Înscrierea pe site (edirect.e-guvernare.ro)

Selectează Cont nou (în bara de sus – lângă căutare pe site);
Alege tipul de cont: se alege - persoana fizică;
Se completează toate datele solicitate în câmpurile din pagina ce se deschide (sunt obligatorii câmpurile cu * şi cu **);
Se bifează casuta: Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui portal;
Se apasa butonul ”Salvează
Selectează Conectare (în bara de sus – lângă Cont nou);
La Autentificare, Autentificați-vă prin: se bifează: eDirect;
În casuţa din stanga se scrie: nume utilizator;
În casuţa din dreapta se scrie: parola;
Sub casuţa ”nume utilizator” este o casuţă în care trebuie scris codul din litere şi/sau cifre trecut deasupra ei;
Se apasă Autentificare.

Depunerea documentaţiilor

Se accesează Creează solicitare. La secţiunea ”Instituție” se selectează ”Judeţul Maramueş – Consiliul Judeţean Maramureş”.

La secţiunea Procedură se găsesc informaţii legate de documentaţia care trebuie depusă pentru eliberarea fiecărui tip de document, iar la secţiunea Acţiune se poate încărca documentaţia respectivă. Unde acest lucru se impune, documentaţia ataşată trebuie să fie semnată electronic.

După încărcarea documentaţiei, dacă este cazul, pot fi transmise Observaţii în rubrica dedicată. Apoi se apasă butonul Lansează solicitare şi astfel documentaţia a fost depusă. Apare imediat o notificare: "Solicitarea cu nr. PISEG # .... împreună cu documentele depuse a fost înregistrată cu succes."

Important!

Platforma eDirect permite transmiterea de documente cu extensia .PDF, .DOC, .ODT, .XLSX, .JPEG, .PNG, .PPTX. Acestea pot fi semnate digital calificat sau nu.

Documentele transmise prin intermediul PCUe se pot semna cu certificat digital extins (semnătură electronică), acestea putându-se semna în format .PDF, .P7S sau .P7M.

Mărime fisiere: maxim 20 MB.

Preluarea documentaţiilor

După descarcarea documentelor de către Serviciul de specialitate şi înregistrarea solicitarii în sistemul intern Circuitul Intern a Documentelor (CID), se primeşte de către cetăţean prin email un mesaj prin care i se comunică atât numărul de înregistrare generat de către platforma edirect.e-guvernare.ro (numarul PISEG), cât şi numărul de înregistrare în sistemul intern (CID).

Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

1. Preluarea documentaţiei se va face de către Compartimentul preluare documente:
 • înregistrează documentația în sistemul intern Circuitul Intern a Documentelor (CID) și transmite către cetățean prin e-mail un mesaj prin care i se comunica atât numărul de înregistrare generat de către platforma edirect.e-guvernare.ro (numarul PISEG), cât şi numărul de înregistrare intern generat de către CID;
 • verifică conţinutul documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare;
 • calculează cuantumul taxei de eliberare a documentului solicitat;
 • transmite către cetățean prin e-mail un mesaj prin care i se comunică cuantumul taxei împreună cu eventualele solicitări de completări în cazul în care lipsesc documente;
 • după transmiterea dovezii de plată a taxei și a eventualelor completări se transmit documentele (documentaţia) compartimentului responsabil cu emiterea actului prin intermediul platformei (solicitantul va primi un e-mail generat de portal cu titlul ”Repartizare greşită” - în care i se comunică că documentația este completă și exită dovada achitării taxei iar documentația este trimisă spre soluționare compartimentului de specialitate);
Termenul legal pentru emiterea actului se calculează de la data înregistrării dovezii de plată a taxei și a eventualelor completări.

Plata taxelor se poate face prin OP în contul RO 10TREZ43621330250XXXXX, C.U.I. 3627315, prin TREZORERIA Baia Mare.

2. Verificarea documentației se va face de către Compartimentul responsabil cu emiterea actului:
 • verifică dacă documentaţia este completă, iar în situaţia în care, în urma analizei documentaţiei depuse, se constată faptul că documentaţia este incompletă sau necesită clarificări, potrivit prevederilor legale, întocmește o notificare scrisă cu menţionarea elementelor necesare în vederea completării acesteia pe care o transmite solicitantului, în termenul legal.
Începând cu data notificării, termenul legal pentru emiterea actului se decalează cu numărul de zile necesar solicitantului pentru a elabora modificările/completările aduse documentaţiei iniţiale, ca urmare a notificării precum şi a depune şi înregistra documentaţia completă.

3. Solutionarea solicitarii se va face de către Compartimentul responsabil cu emiterea actului:
 • în situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor legale, se întocmește actul și se înaintează la semnat persoanelor responsabile;
 • transmite actul semnat solicitantului prin intermediul platformei și îl înaintează în vederea înregistrării în CID și transmiterii prin poștă (dacă este cazul).
Informații suplimentare: telefon: 0262.202.554; mobil: 0733.404.401 şi e-mail: arhitect.sef@cjmaramures.ro

Link-uri rapide

Informaţii utile

Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.