Proiecte finalizate

MaraQuality

17 Iulie 2018
Consiliul Județean Maramureș a finalizat proiectul ”MaraQuality”, cod SIPOCA 73/MySMIS+ 122738, proiect cu finanțare nerambursabilă AM POCA. Autoritate de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Proiectul FoodChains4Europe (Lanţuri alimentare pentru Europa), promovat de Consiliul Judeţean Maramureş prin Biroul Relaţii Internaţionale în calitate de partner, alături de partenerul lider - provincia Flevoland din Olanda şi alţi…
Proiectul a fost finanţat prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniul major de intervenţie: Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de…
Proiectul „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord” a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie…
Îmbunătăţirea accesibilităţii unei regiunii şi creşterea mobilităţii persoanelor, bunurilor şi serviciilor sunt precondiţii absolut necesare pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport facilitează cooperarea interregională şi…
Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, Prioritatea 1 - Promovarea dezvoltării economice şi sociale, Măsura 1.1 - Dezvoltarea sustenabilă a turismului, având ca…
Proiectul a fost finanţat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, Prioritatea 2 «Îmbunătățirea protecției mediului», fiind propus și elaborat de Agenția de Management Energetic Maramureș (AMEMM).
Solicitant: unitatea administrativ teritorială (UAT) Judeţul Maramureş, reprezentată prin Consiliul Judeţean Maramureş. Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013. Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”. Domeniul major de intervenţie 3.1…
Numărul şi denumirea priorităţii Programului: Prioritatea 2 - Îmbunătăţirea calităţii mediului Numărul şi titlul măsurii: Măsura 2.1. Protecţia mediului, utilizarea durabilă și managementul resurselor naturale Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca…
Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013; Număr de referinţă: HUSKROUA/1001/056; Prioritatea 2: Îmbunătăţirea calităţii mediului; Măsura 2.2: Pregătirea pentru situaţiile de urgenţă.
Pagina 1 din 4

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.