Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

04 Ianuarie 2016 5439
Solicitant: unitatea administrativ teritorială (UAT) Judeţul Maramureş, reprezentată prin Consiliul Judeţean Maramureş.

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013. Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”. Domeniul major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.
Necesitate şi oportunitate: Aderarea României la Uniunea Europeană a făcut ca starea de sănătate şi serviciile sanitare oferite la nivelul ţărilor membre ale UE să devină cadru de referinţă şi pentru cetăţenii din România. Modernizarea şi eficientizarea sectorului sanitar din ţara noastră, începute odată cu adoptarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, au avut ca obiectiv alinierea sistemul sanitar la nivelul performanţelor înregistrate în alte ţări. Reformarea conceptuală, financiară şi managerială a sistemului sanitar s-a dovedit a avea un traseu lung şi anevoios. În ciuda strategiilor elaborate la nivel naţional şi regional, sistemul sanitar continuă să se confrunte cu probleme grave a căror rezolvare depinde într-o mare măsură de alocarea unor importante resurse financiare. Construcţiile din incinta Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, inclusiv clădirea principală în care funcţionează spitalul şi ambulatoriu au o vechime de peste 38 de ani.

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” funcţionează cu un număr de peste 950 de paturi organizate în 48 de secţii şi compartimente de specialitate. Spitalul a fost construit în perioada 1966-1971 şi a fost dat în folosinţă în anul 1972. Spitalul are un design aproape identic cu multe alte spitale construite în acea perioadă motiv pentru care împarte probleme asemănătoare. Clădirea a fost proiectată conform unor norme în vigoare la data respectivă, norme care nu asigură cerinţele normativelor actualmente în vigoare referitoare la siguranţa în exploatare a construcţiilor spitaliceşti. La momentul construirii spitalului nu exista obligativitatea verificării la acţiuni seismice a clădirilor pentru zonele cu grad seismic până la 6 inclusiv. Deşi comportarea la cutremure a fost bună, clădirea prezintă avarii nestructurale, fiind necesare lucrări de reabilitare a structurii de rezistenţă a clădirii. De la darea în folosinţă a spitalului şi până în prezent nu au fost executate lucrări de consolidare la corpul propriu-zis al spitalului.Din punct de vedere funcţional nu sunt respectate condiţiile de: eficienţă energetică, securitate la incendiu, igienă, sănătate şi protecţia mediului, siguranţă în exploatare. Situaţia instalaţiilor tehnologice este şi ea precară.

Beneficiarul direct al proiectul este Unitatea Administrativ Teritorială judeţul Maramureş reprezentată prin Consiliul Judeţean Maramureş precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, care prin realizarea proiectului propus îşi desfășoară activitatea într-o clădire reabilitată conform actualelor norme de siguranţă în exploatare şi care va permite respectarea principalelor reguli de igienă şi confort specifice actului medical.

Beneficiari indirecţi:
 • Pacienţii din judeţ şi judeţele limitrofe (47.000 internaţi anual, 290.000 consultaţi în ambulator),
 • Personalul angajat al spitalului (cadre medicale, medici practicanţi şi absolvenţi, personalul de întreţinere şi reparaţii curente),
 • Familiile aparţinătoare (vizitatori),
 • Medicii de familie.

Obiectiv general: reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare. Aceasta este cea mai mare şi mai importantă unitate medicală din judeţul Maramureş, care asigură asistenţa medicală de urgenţă şi de specialitate atât pentru locuitorii din municipiul Baia Mare, cât şi pentru populaţia din celelalte localităţi ale judeţului Maramureş pentru unele specialităţi medicale, îndeplinind totodată şi funcţia de spital de urgenţă. În conformitate cu criteriile de clasificare a spitalelor stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1764 / 2006, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare este spital de urgenţă cu nivel de competenţă III. Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Baia Mare se referă la corpul propriu zis al spitalului şi are ca scop reabilitarea structurii de rezistenţă, alinierea construcţiei la normativele actuale de siguranţă la foc, implementarea măsurilor necesare de respectare a normelor pentru persoanele cu dizabilităţi, reabilitarea termică a clădirii. La acestea se adaugă refacerea circulaţiilor pe verticală, ventilaţiile, cablajele electrice şi instalaţiile sanitare, precum cele pentru gaze medicale.

Obiective specifice:
 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite;
 • creşterea gradului de confort al pacienţilor internaţi;
 • mărirea gradului de igienă şi a controlului microbian;
 • creşterea gradului de protecţie la incendii;
 • asigurarea accesibilităţii persoanelor cu handicap;
 • optimizarea cheltuielilor cu utilităţile;
 • respectarea normativelor în vigoare privind siguranţa în exploatare, conservarea energiei.

Indicatori de realizare:
 • Unitate medicală reabilitată – Spitalul Judeţean de Urgenţă
 • Acces crescut cu cca 10% la unităţile medicale reabilitate / modernizate / echipate
 • Creşterea eficienţei energetice în unitatea reabilitată cu cca. 70,54%
 • Creşterea cu 7,56 % a numărului de persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată / modernizată / echipată - infrastructura pentru sănătate
 • Reducerea costurilor de operare a spitalului (cheltuieli cu utilităţile) de la 5.074 mii lei la 3.987 mii lei annual

Durata proiectului: Proiectul s-a derulat pe o perioadă de:
 • 17 luni - activităţi efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare
 • 47 luni – durata de implementare (de la data semnării contractului de finanţare).

Perioada de implementare a proiectului a fost 08.10.2010 – 07.12.2015.

Buget: Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare s-a ridicat la 83.135.079,35 lei, din care valoarea totală eligibilă a fost de 56.755.818,71 lei, iar cofinanțarea Consiliului Județean Maramureș a fost de 11.557.094,06 lei. Lucrările de reabilitare au fost finalizate la un preț de aproximativ 300 euro/mp suprafață construită.
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.