Proiectul REDUCES

18 Octombrie 2019 1446
header reduces
Proiectul REDUCES finanțat prin programul Interreg Europe implementat de Consiliul Județean Maramureș

Consiliul Județean Maramureș, în calitate de partener alături de Universitatea de Științe Aplicate Turku- Finlanda – lider de parteneriat și alți parteneri din Marea Britanie, Spania, Bulgaria și Olanda au fost desemnați câștigători ai proiectului „REDUCES – Regândirea Dezvoltării Durabile în Regiuni Europene Utilizând Modele de Afaceri ale Economiei Circulare (REthinking Sustainable Development in European Regions by Using Circular Economy Business ModelS)”, depus spre finanțare în cadrul programului INTERREG EUROPE. Biroul Relații Internaționale din cadrul Consiliului Județean Maramureș a realizat demersurile de promovare a proiectului REDUCES alături de partaneri din alte proiecte INTERREG, acesta fiind depus spre finanțare pe Axa prioritară 4: Protejarea mediului și promovarea eficienței utilizării resurselor.

În esență, economia circulară se referă la trecerea de la un sistem liniar nesustenabil de utilizare a materialelor și producerea de deșeuri la unul de regenerare a resurselor. Economia Circulă s-a dezvoltat în ultima vreme într-un domeniu de afaceri inovativ, în progres competitiv. Modelele de afaceri EC pot fi considerate ca instrumente de reducere a deșeurilor, generând îmbunătățiri ale eficienței resurselor și diminuând impactul producției industriale asupra mediului al produc și creând în același timp sustenabilitate socială.

Proiectul REDUCES are printre obiective: formarea unei rețele de regiuni preocupate de economia circulară, care să schimbe bune practici și modele de afaceri specifice economiei circulare, să se evalueze reciproc în acest domeniu. Regiunile partenere vor promova tranziția la o economie circulară în care produsele, materialele și resursele sunt menținute în economie cât mai mult timp posibil, generarea deșeurilor fiind astfel minimizată.

În cadrul proiectului REDUCES, vor fi identificate și analizate impacturile potențiale asupra mediului ale modelelor de afaceri de tip Economie Circulară din regiunile partenere, urmând ca cele mai reprezentative să fie promovate ca modele de bune practici, și afaceri adaptate pentru contextele regionale, cât și pentru a evalua posibilele riscuri asupra mediului pe care le implică acestea.

Proiectului REDUCES va promova o rețea de cooperare a regiunilor care se află la diferite niveluri de dezvoltare a Economiei Circulare și au o voință împărtășită puternică în sprijinirea în continuare a afacerilor regiunii lor în tranziția către Economia Circulară.

De cele mai bune practici și recomandări de politici rezultate din proiectului REDUCES vor beneficia în mod semnificativ autoritățile și instituțiile publice în sprijinirea tranziției spre Economica Circulară.

Bugetul total estimat al proiectului este de 1.389.939 euro, din care de 85% este finanţare nerambursabilă FEDR. Bugetul estimat aferent Consiliului Judeţean Maramureş va fi echivalentul în RON a sumei de 108.480 Euro, din care 92.208 Euro (85%) finanţare nerambursabilă FEDR, şi 16.272 euro (15%) contribuție națională. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice va suporta 13% din valoarea proiectului, reprezentând 14.102,4 euro, contribuţia Consiliului Judeţean Maramureş fiind de doar 2.169,6 Euro (2%) eşalonată pe o perioadă de 3,5 ani.

Proiectul va fi implementat în perioada 2019-2022 în I etapă (2019-2021) realizându-se procesul de învățare inter-regională, iar în etapa a II-a (2021-2022) partenerii din proiect vor monitoriza implementarea practică a planurilor de acțiune și vor dezvolta proiecte pilot.

Link catre proiect: www.interregeurope.eu/reduces
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.