Pornind de la realitatea că nu există activităţi economice şi/sau sociale care să nu aibă efecte asupra mediului, politica din domeniul mediului devine o opţiune esenţială pentru promovarea valorilor naţionale, în contextul global al dezvoltării durabile.
Pentru a dezbate problema mediului global şi a necesităţilor de dezvoltare, Comunitatea internaţională s-a reunit pentru prima dată în 1972 la Conferinţa de la Stockholm, unde s-au adoptat următoarele documente:
 • Declaraţia de la Stockholm, conţinând 26 de principii;
 • Planul de Acţiune pentru Mediul Uman, cu trei componente:
  1. programul pentru evaluarea mediului global (Earthwatch);
  2. activităţile pentru managementul mediului;
  3. măsurile de sprijin.
 • Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu;
 • Fondul Voluntar pentru Mediu.
În iunie 1992, la Rio de Janeiro s-a desfăşurat Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea, care a reunit 115 conducători ai statelor lumii. Cu această ocazie, s-a recunoscut pe plan internaţional necesitatea integrării protecţiei mediului în obiectivul de dezvoltare durabilă şi s-a afirmat importanţa dreptului internaţional al mediului, ca mecanism de codificare şi promovare a dezvoltării durabile. Declaraţia de la Rio a definit dezvoltarea durabilă ca fiind „dezvoltarea care îndeplineşte necesităţile generaţiei prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile necesităţi”.
 
Comunitatea internaţională a decis să trateze problemele mediului prin măsuri colective la nivel global, pe care a căutat să le definească şi să le aplice prin intermediul unui cadru de acțiune la nivel internaţional. Acest cadru s-a format și a evoluat dinamic în timp, cuprinzând măsuri legale cu caracter obligatoriu în forma tratatelor sau convenţiilor, fie unele cu caracter facultativ - în forma declaraţiilor, rezoluţiilor sau seturilor de linii directoare şi orientări politice, măsuri instituţionale şi mecanisme de finanţare viabile.
 
Prin capitolul 22 al tratatului de aderare la Uniunea Europeană (UE), România și-a asumat angajamentele privind politica de mediu a UE, aliniindu-și astfel politica şi practicile de mediu la directivele UE.

Programul Integrat de gestionare a Calităţii Aerului pentru Aglomerarea Baia Mare

Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare este întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului şi ale Ordinului ministrului mediului nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului.
 
Aglomerarea Baia Mare cuprinde:
 • Municipiul Baia Mare;
 • Oraşele: Baia Sprie şi Tăuţii-Măgherauş;
 • Comunele: Groşi, Săcălaşeni, Recea şi Dumbraviţa.
 
Măsurile şi acţiunile din program se desfăşoară într-o perioadă nu mai mare de 5 ani. Calitatea aerului în aglomerarea Baia Mare se măsoară în 5 staţii automate fixe, puse în funcţiune la începutul anului 2008.

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD)

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor (PJGD) în Județul Maramureș este un document strategic care clarifică, organizează și ordonează eforturile și prioritățile Consiliului Județean și, în mod indirect, ale tuturor părților implicate în procesele de management al deșeurilor.

Scopul PJGD Maramureș rezidă în stabilirea cadrului general pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor, care să asigure îndeplinirea țintelor și a obiectivelor prevăzute la nivel național și european.

O importanţă deosebită a fost acordată cantităţii de deşeuri generată de populaţie şi deşeurilor asimilabile celor menajere provenite de la instituţiile publice, societăţi comerciale şi industrie.

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM)

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al judeţului Maramureş reprezintă strategia pe termen scurt, mediu şi lung necesară soluţionării problemelor locale, prin abordarea principiilor dezvoltării durabile în concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice existente la nivel local, regional şi naţional. Obiectivul global al planului de acţiune pentru mediu al judeţului Maramureş constă în îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, având în vedere respectarea acquis-ului comunitar de mediu şi a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă.

Link-uri rapide

Informaţii utile

Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.