Hotărârea nr. 24 din 25.02.2015

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 şi Pb anul 2014

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliul Judeţean Maramureş, Referatul Directiei Tehnice – Compartiment Mediu şi avizul favorabil al Comisiei pentru protecţia mediului turism tineret şi sport;
          În conformitate cu Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 35 din 11 ianuarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de Gestionare a calităţii aerului;
          În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f), şi a art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Raportul privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 şi Pb, anul 2014.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Tehnice;
 • Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş;
 • Primăriei Municipiului Baia Mare;
 • Primăriei oraşului Tăuţii Măgherăuş;
 • Primăriei oraşului Baia Sprie;
 • Primăriei comunei Dumbrăviţa;
 • Primăriei comunei Groşi;
 • Primăriei comunei Recea;
 • Primăriei comunei Săcălăşeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot, în şedinţa ordinară din 25 februarie 2015. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 25 februarie 2015
Nr. 24

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.