Strategia de dezvoltare 2014 - 2020

Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Maramureș pentru perioada 2014-2020 este o cale pentru dezvoltarea județului în actualul ciclu de programare europeană, aceasta fiind un instrument util la dispoziția actorilor de la nivel local și central, fie ei instituționali, privați sau non-guvernamentali, pentru planificarea și corelarea intervențiilor realizate din diferite surse de finanțare.
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Maramureș pentru perioada 2014-2020 a vizat următoarele obiective specifice:
  • identificarea și validarea, într-un cadru participativ larg, a celor mai importante nevoi și probleme de dezvoltare cu care se confruntă județul și comunitățile locale de la nivelul acestuia, în toate domeniile de interes (infrastructură de transport și echiparea teritoriului, mediu și energie, dezvoltare economică, capacitate administrativă și cooperare teritorială, incluziune socială, sănătate și educație, turism și cultură etc.;
  • evaluarea gradului de implementare a strategiei județene și a strategiilor locale de dezvoltare aferente perioadei de programare 2007-2013 și identificarea intervențiilor cuprinse în acestea care ar putea fi realizate în perioada 2014-2020;
  • identificarea punctelor tari, slabe, a oportunităților și amenințărilor la adresa dezvoltării durabile a județului, care să fie valorificate, respectiv diminuate prin măsuri concrete în perioada actuală de programare;
  • definirea și validarea unei viziuni și a unor ținte realiste de dezvoltare a județului pentru orizontul anului 2020, asupra cărora să existe un consens și o asumare din partea tuturor actorilor relevanți de la nivel local;
  • identificarea intervențiilor concrete, majore, care trebuie implementate pentru atingerea viziunii și țintelor de dezvoltare ale județului, în contextul resurselor de care acesta dispune;
  • corelarea priorităților de dezvoltare de la nivelul județului cu cele deja stabilite la nivel european, național, regional, dar și local, cuprinse în diferite documente programatice (de ex. master plan-uri, strategii, planuri de acțiune, studii sectoriale, documentații de amenajare a teritoriului și urbanism etc.);
  • transmiterea unui mesaj public coerent către locuitori, turiști și investitori de asumare de către toți actorii relevanți de la nivelul județului cu privire la asumarea unor obiective de dezvoltare pentru orizontul anului 2020;
  • elaborarea unui document județean de planificare strategică, care să traseze liniile directoare pentru elaborarea unor strategii și planuri de acțiune la nivel subjudețean;
  • stabilirea unui portofoliu realist de proiecte mature de investiții, care să permită creșterea gradului de absorbție a fondurilor din surse de finanțare naționale și europene.

harta MM stratehie
Unul dintre aspectele esențiale avute în vedere la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Maramureș pentru perioada 2014-2020 a fost implicarea continuă și activă a tuturor actorilor de la nivelul județului și al comunităților locale, de la instituții publice, instituții deconcentrate, entități locale din subordinea acestora, companii și investitori privați, ONG-uri, mass-media și cetățeni. În acest sens, consultanții externi au aplicat chestionare în rândul populației și al reprezentanților autorităților publice locale, centralizând și integrând opiniile acestora, au organizat mai multe întâlniri cu echipa Consiliului Județean Maramureș și cu consilierii județeni în cadrul comisiilor de specialitate, au organizat grupuri de lucru sectoriale deschise publicului larg.
Publicat în Dezvoltare

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.