JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al municipiului Sighetu Marmației

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, Hotărârea nr. 13/2017 a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmației și avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă trecerea unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş, având datele de identificare cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre, în domeniul public al municipiului Sighetu Marmației.
          (2) Trecerea bunurilor prevăzute la alin. (1) în domeniul public al municipiului Sighetu Marmației se face în vederea extinderii activității Spitalului municipal Sighetu Marmației.
          Art.2. Bunurile prevăzute la art. 1 se declară din bunuri de interes public județean în bunuri de interes public local.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş.
          Art.4. Predarea – primirea bunurilor cuprinse la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţi.
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Municipiului Sighetu Marmației.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” și o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 mai 2017. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 31 mai 2017
Nr. 118

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.