JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei de selecţie a proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului pentru finanţări nerambursabile din bugetul judeţului, pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al Comisiei pentru activități de turism tineret şi sport; Văzând prevederile Hotărârilor Consiliului judeţean Maramureş nr. 56/ 2017 de aprobare a bugetului propriu al judeţului Maramureş şi nr. 85/ 27 aprilie 2017 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineret;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 5 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se constituie Comisia de selecţie pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a Programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului pe anul 2017 în următoarea componenţă:
  1. Drulea Cosmin - reprezentant al autorităţii;
  2. Carpov Dan - reprezentant al autorităţii;
  3. Krizsanovszki Enikö - specialist în domeniul de activitate;
  4. Văsuţ Crina - specialist în domeniul de activitate;
  5. Pop Adrian - specialist în domeniul de activitate.

          Art.2. Componenţa nominală a comisiei se face publică numai după încheierea sesiunii de selecţie.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Membrilor comisiei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” și o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 mai 2017. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 31 mai 2017
Nr. 123

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.