JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind identificarea imobilelor constituite din terenurile aferente coridoarelor de expropriere de pe drumurile județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitarea Drumului Nordului – Maramureș, etapa I”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, documentația cadastrală şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          În conformitate cu prevederile art. 11, alin. 1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local și a art. 7 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010; Conform prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare;
          În baza prevederilor art. 863 lit. b) din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) și ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. a) Se identifică imobilele constituite din terenul aferent coridoarelor de expropriere de pe drumul județean DJ 108D aparținând domeniului public al județului Maramureș, prin următoarele elemente:
 • Parcela nr. 3 - coridor de expropriere, S = 76 mp. Amplasament: U.A.T. Oarța de Jos, DJ 108D, km 29+039 - km 29+061;
 • Parcela nr. 4 - coridor de expropriere, S = 53 mp. Amplasament: U.A.T. Oarța de Jos, DJ 108D, km 29+105 - km 29+153;
 • Parcela nr. 5 - coridor de expropriere, S = 281 mp. Amplasament: U.A.T. Băsești, DJ 108D, km 29+039 - km 29+181;
 • Parcela nr. 6.1 - coridor de expropriere, S = 11 mp. Amplasament: U.A.T. Băsești, DJ 108D, km 29+269 - km 29+275;
 • Parcela nr. 6.2 - coridor de expropriere, S = 24 mp. Amplasament: U.A.T. Băsești, DJ 108D, km 29+285 - km 29+300;
 • Parcela nr. 7 - coridor de expropriere, S = 38 mp. Amplasament: U.A.T. Băsești, DJ 108D, km 29+328 - km 29+375;
 • Parcela nr. 8 - coridor de expropriere, S = 192 mp. Amplasament: U.A.T. Băsești, DJ 108D, km 30+039 - km 30+225;
 • Parcela nr. 9 - coridor de expropriere, S = 511 mp. Amplasament: U.A.T. Băsești, DJ 108D, km 30+621 - km 30+773;
 • Parcela nr. 10 - coridor de expropriere, S = 39 mp. Amplasament: U.A.T. Băsești, DJ 108D, km 30+815 - km 30+879;
 • Parcela nr. 15 - coridor de expropriere, S = 45 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 34+196 - km 34+254;
 • Parcela nr. 17 - coridor de expropriere, S = 64 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 34+553 - km 34+622.
 • Parcela nr. 19 - coridor de expropriere, S = 67 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 35+081 - km 35+104.
 • Parcela nr. 20 - coridor de expropriere, S = 44 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 35+413 - km 35+430.
 • Parcela nr. 21A - coridor de expropriere, S = 4 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 36+465 - km 36+471.
 • Parcela nr. 24 - coridor de expropriere, S = 32 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 36+984 - km 37+035.
 • Parcela nr. 27 - coridor de expropriere, S = 287 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 38+547 - km 38+595.
 • Parcela nr. 28 - coridor de expropriere, S = 54 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 38+607 - km 38+628.
 • Parcela nr. 29 - coridor de expropriere, S = 19 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 39+421 - km 39+440.
 • Parcela nr. 30 - coridor de expropriere, S = 126 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 39+853 - km 39+970.
 • Parcela nr. 31 - coridor de expropriere, S = 60 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 39+955 - km 40+007.
 • Parcela nr. 32 - coridor de expropriere, S = 43 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 40+020 - km 40+044.
 • Parcela nr. 33 - coridor de expropriere, S = 271 mp. Amplasament: U.A.T. Sălsig, DJ 108D, km 41+384 - km 41+686.
 • Parcela nr. 34 - coridor de expropriere, S = 75 mp. Amplasament: U.A.T. Sălsig, DJ 108D, km 41+856 - km 41+918.
 • Parcela nr. 35 - coridor de expropriere, S = 138 mp. Amplasament: U.A.T. Sălsig, DJ 108D, km 41+894 - km 41+916.
 • Parcela nr. 36 - coridor de expropriere, S = 97 mp. Amplasament: U.A.T. Sălsig, DJ 108D, km 42+035 - km 42+050.
 • Parcela nr. 37 - coridor de expropriere, S = 27 mp. Amplasament: U.A.T. Sălsig, DJ 108D, km 42+371 - km 42+419.
 • Parcela nr. 39 - coridor de expropriere, S = 133 mp. Amplasament: U.A.T. Sălsig, DJ 108D, km 42+455 - km 42+491.

          b) Se identifică imobilele constituite din terenul aferent coridoarelor de expropriere de pe drumul județean DJ 108A aparținând domeniului public al județului Maramureș, prin următoarele elemente:
 • Parcela nr. 43A - coridor de expropriere, S = 623 mp. Amplasament: U.A.T. Gârdani, DJ 108A, km 97+868 - km 98+024;
 • Parcela nr. 46 - coridor de expropriere, S = 68 mp. Amplasament: U.A.T. Gârdani, DJ 108A, km 99+970 - km 100+124;
 • Parcela nr. 48 - coridor de expropriere, S = 7 mp. Amplasament: U.A.T. Gârdani, DJ 108A, km 100+701 - km 100+716;
 • Parcela nr. 49.2A - coridor de expropriere, S = 52 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 101+295 - km 101+374;
 • Parcela nr. 50 - coridor de expropriere, S = 22 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 101+800 - km 101+832;
 • Parcela nr. 51 - coridor de expropriere, S = 6 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 102+393 - km 102+404;
 • Parcela nr. 54 - coridor de expropriere, S = 9 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 102+614 - km 102+627;
 • Parcela nr. 55A - coridor de expropriere, S = 81 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa DJ 108A, km 103+303 - km 103+323;
 • Parcela nr. 55B - coridor de expropriere, S = 69 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 103+202 - km 103+257;
 • Parcela nr. 58 - coridor de expropriere, S = 53 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 104+981 - km 105+030;
 • Parcela nr. 59 - coridor de expropriere, S = 1138 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 105+200 - km 105+458;
 • Parcela nr. 61 - coridor de expropriere, S = 6189 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 105+497 - km 106+386;
 • Parcela nr. 63 - coridor de expropriere, S = 115 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 106+218 - km 106+305;
 • Parcela nr. 68 - coridor de expropriere, S = 738 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 108A, km 109+118 - km 109+435;
 • Parcela nr. 69 - coridor de expropriere, S = 66 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 108A, km 109+717 - km 109+750;
 • Parcela nr. 70 - coridor de expropriere, S = 200 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 108A, km 109+806 - km 109+881;
 • Parcela nr. 71 - coridor de expropriere, S = 13 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 108A, km 109+836 - km 109+852.

          c) Se identifică imobilele constituite din terenul aferent coridoarelor de expropriere de pe drumul județean DJ 193 aparținând domeniului public al județului Maramureș, prin următoarele elemente:
 • Parcela nr. 72 - coridor de expropriere, S = 613 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 46+832 - km 47+303;
 • Parcela nr. 73 - coridor de expropriere, S = 52 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 47+048 - km 47+131;
 • Parcela nr. 77 - coridor de expropriere, S = 74 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 47+947 - km 48+037;
 • Parcela nr. 79 - coridor de expropriere, S = 141 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 48+177 - km 48+388;
 • Parcela nr. 80 - coridor de expropriere, S = 4862 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 48+129 - km 48+900;
 • Parcela nr. 81 - coridor de expropriere, S = 49 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 48+409 - km 48+490;
 • Parcela nr. 82 - coridor de expropriere, S = 106 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 48+517 - km 48+621;
 • Parcela nr. 83 - coridor de expropriere, S = 57 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 48+713 - km 48+779;
 • Parcela nr. 84 - coridor de expropriere, S = 32 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 49+605 - km 49+643;
 • Parcela nr. 85 - coridor de expropriere, S = 17 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 49+902 - km 49+922;
 • Parcela nr. 93 - coridor de expropriere, S = 69 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 45+143 - km 45+188;
 • Parcela nr. 94 - coridor de expropriere, S = 61 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 45+078 - km 45+140;
 • Parcela nr. 95 - coridor de expropriere, S = 8 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 44+992 - km 45+004;
 • Parcela nr. 96 - coridor de expropriere, S = 1236 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 44+541 - km 44+818;
 • Parcela nr. 96E - coridor de expropriere, S = 2 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 43+542 - km 43+548;
 • Parcela nr. 98 - coridor de expropriere, S = 160 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 43+061 - km 43+119;
 • Parcela nr. 100 - coridor de expropriere, S = 250 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 41+505 - km 41+597;
 • Parcela nr. 102 - coridor de expropriere, S = 476 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 41+429 - km 41+501;
 • Parcela nr. 86.2 - coridor de expropriere, S = 216 mp. Amplasament: U.A.T. Satulung, DJ 193, km 50+355 - km 50+511;
 • Parcela nr. 87 - coridor de expropriere, S = 679 mp. Amplasament: U.A.T. Satulung, DJ 193, km 50+684 - km 51+168;
 • Parcela nr. 88 - coridor de expropriere, S = 30 mp. Amplasament: U.A.T. Satulung, DJ 193, km 51+815 - km 51+845;
 • Parcela nr. 90 - coridor de expropriere, S = 35 mp. Amplasament: U.A.T. Satulung, DJ 193, km 52+454 - km 52+494.

          d) Se identifică imobilele constituite din terenul aferent coridoarelor de expropriere de pe drumul județean DJ 182B aparținând domeniului public al județului Maramureș, prin următoarele elemente:
 • Parcela nr. 1 - coridor de expropriere, S = 69 mp. Amplasament: U.A.T. Șomcuta Mare, DJ 182B, km 23+184 - km 23+234;
 • Parcela nr. 2 - coridor de expropriere, S = 145 mp. Amplasament: U.A.T. Șomcuta Mare, DJ 182B, km 23+043 - km 23+123;
 • Parcela nr. 3 - coridor de expropriere, S = 345 mp. Amplasament: U.A.T. Șomcuta Mare, DJ 182B, km 22+805 - km 23+043;
 • Parcela nr. 4 - coridor de expropriere, S = 35 mp. Amplasament: U.A.T. Remetea Chioarului, DJ 182B, km 22+016 - km 22+080;
 • Parcela nr. 7 - coridor de expropriere, S = 845 mp. Amplasament: U.A.T. Remetea Chioarului, DJ 182B, km 19+848 - km 20+165;
 • Parcela nr. 11 - coridor de expropriere, S = 452 mp. Amplasament: U.A.T. Remetea Chioarului, DJ 182B, km 19+096 - km 19+189;
 • Parcela nr. 12 - coridor de expropriere, S = 45 mp. Amplasament: U.A.T. Remetea Chioarului, DJ 182B, km 18+835 - km 18+901;
 • Parcela nr. 13 - coridor de expropriere, S = 12 mp. Amplasament: U.A.T. Remetea Chioarului, DJ 182B, km 18+479 - km 18+497;
 • Parcela nr. 14 - coridor de expropriere, S = 290 mp. Amplasament: U.A.T. Remetea Chioarului, DJ 182B, km 15+554 - km 15+606;
 • Parcela nr. 15 - coridor de expropriere, S = 219 mp. Amplasament: U.A.T. Remetea Chioarului, DJ 182B, km 15+387 - km 15+60;
 • Parcela nr. 16 - coridor de expropriere, S = 49 mp. Amplasament: U.A.T. Remetea Chioarului, DJ 182B, km 15+340 - km 15+383;
 • Parcela nr. 18 - coridor de expropriere, S = 175 mp. Amplasament: U.A.T. Remetea Chioarului, DJ 182B, km 14+834 - km 15+052.

          e) Se identifică imobilele constituite din terenul aferent coridoarelor de expropriere de pe drumul județean DJ 182C aparținând domeniului public al județului Maramureș, prin următoarele elemente:
 • Parcela nr. 21 - coridor de expropriere, S = 8 mp. Amplasament: U.A.T. Coaș, DJ 182C, km 1+289 - km 1+321;
 • Parcela nr. 22 - coridor de expropriere, S = 32 mp. Amplasament: U.A.T. Coaș, DJ 182C, km 1+924 - km 1+958;
 • Parcela nr. 24 - coridor de expropriere, S = 22 mp. Amplasament: U.A.T. Coaș, DJ 182C, km 2+102 - km 2+144;
 • Parcela nr. 28 - coridor de expropriere, S = 268 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 4+073 - km 4+366;
 • Parcela nr. 35A - coridor de expropriere, S = 12 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 5+587 - km 5+612;
 • Parcela nr. 37 - coridor de expropriere, S = 320 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 5+689 - km 6+005;
 • Parcela nr. 40 - coridor de expropriere, S = 242 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 6+188 - km 6+403;
 • Parcela nr. 42 - coridor de expropriere, S = 1080 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 6+480 - km 6+912;
 • Parcela nr. 43 - coridor de expropriere, S = 914 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 6+494 - km 6+993;
 • Parcela nr. 44 - coridor de expropriere, S = 6 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 7+007 - km 7+025;
 • Parcela nr. 46 - coridor de expropriere, S = 331 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 7+076 - km 7+267;
 • Parcela nr. 48 - coridor de expropriere, S = 30 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 7+330 - km 7+366;
 • Parcela nr. 49 - coridor de expropriere, S = 390 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 7+414 - km 7+679;
 • Parcela nr. 50 - coridor de expropriere, S = 184 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 7+467 - km 7+591;
 • Parcela nr. 51 - coridor de expropriere, S = 41 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 8+103 - km 8+149;
 • Parcela nr. 52 - coridor de expropriere, S = 36 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 8+175 - km 8+196;
 • Parcela nr. 53 - coridor de expropriere, S = 76 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 10+695 - km 10+719;
 • Parcela nr. 54 - coridor de expropriere, S = 12 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 11+347 - km 11+366;
 • Parcela nr. 55 - coridor de expropriere, S = 13 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 11+658 - km 11+672;
 • Parcela nr. 56 - coridor de expropriere, S = 144 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 11+878 - km 11+940;
 • Parcela nr. 57 - coridor de expropriere, S = 172 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 11+887 - km 12+015;
 • Parcela nr. 58 - coridor de expropriere, S = 28 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 12+400 - km 12+450;
 • Parcela nr. 59 - coridor de expropriere, S = 457 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 13+081 - km 13+332;
 • Parcela nr. 60 - coridor de expropriere, S = 297 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 13+146 - km 13+384;
 • Parcela nr. 61 - coridor de expropriere, S = 296 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 13+364 - km 13+538;
 • Parcela nr. 62 - coridor de expropriere, S = 27 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 13+729 - km 13+784;
 • Parcela nr. 63 - coridor de expropriere, S = 22 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 13+819 - km 13+832;
 • Parcela nr. 64 - coridor de expropriere, S = 24 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 13+910 - km 13+940;
 • Parcela nr. 65 - coridor de expropriere, S = 131 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 13+960 - km 14+079;
 • Parcela nr. 66 - coridor de expropriere, S = 267 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 13+982 - km 14+171;
 • Parcela nr. 71 - coridor de expropriere, S = 26 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 14+873 - km 14+906;
 • Parcela nr. 72 - coridor de expropriere, S = 96 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 14+919 - km 15+003;
 • Parcela nr. 73 - coridor de expropriere, S = 101 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 14+923 - km 15+030;
 • Parcela nr. 76 - coridor de expropriere, S = 22 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 16+018 - km 16+038;
 • Parcela nr. 76A - coridor de expropriere, S = 841 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 16+976 - km 17+192;
 • Parcela nr. 80 - coridor de expropriere, S = 38 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 19+727 - km 19+759;
 • Parcela nr. 81 - coridor de expropriere, S = 38 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 21+181 - km 21+223;
 • Parcela nr. 83 - coridor de expropriere, S = 95 mp. Amplasament: U.A.T. Șisești, DJ 182C, km 21+774 - km 21+874; 
 • Parcela nr. 84 - coridor de expropriere, S = 31 mp. Amplasament: U.A.T. Șisești, DJ 182C, km 22+603 - km 22+623;
 • Parcela nr. 85 - coridor de expropriere, S = 39 mp. Amplasament: U.A.T. Șisești, DJ 182C, km 22+565 - km 22+606;
 • Parcela nr. 86 - coridor de expropriere, S = 28 mp. Amplasament: U.A.T. Șisești, DJ 182C, km 22+607 - km 22+623;
 • Parcela nr. 88 - coridor de expropriere, S = 124 mp. Amplasament: U.A.T. Șisești, DJ 182C, km 23+300 - km 23+423;
 • Parcela nr. 89 - coridor de expropriere, S = 28 mp. Amplasament: U.A.T. Șisești, DJ 182C, km 23+474 - km 23+502;
 • Parcela nr. 90 - coridor de expropriere, S = 12 mp. Amplasament: U.A.T. Șisești, DJ 182C, km 23+650 - km 23+665;
 • Parcela nr. 92 - coridor de expropriere, S = 58 mp. Amplasament: U.A.T. Șisești, DJ 182C, km 23+730 - km 23+802;
 • Parcela nr. 93 - coridor de expropriere, S = 87 mp. Amplasament: U.A.T. Șisești, DJ 182C, km 23+866 - km 24+044, conform planurilor de amplasament și delimitare – Anexele 1 - 124 – ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Se aprobă depunerea documentațiilor cadastrale întocmite pentru fiecare coridor de expropriere, la O.C.P.I. Maramureș, în vederea identificării cu numere cadastrale şi intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra coridoarelor de expropriere descrise la Art. 1.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” și o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 mai 2017. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 31 mai 2017
Nr. 117

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.