Hotărârile autorităţii deliberative

2017

Bine ați venit în pagina de arhivă!
În această pagină veți găsi un total de 312 de materiale, defalcate pe ani și luni.

Pentru o căutate mai ușoară vă rugăm să:
- alegeți anul - pentru a fi afișate toate materialele din anul ales,
- alegeti o lună dintr-un an - pentru a fi afișate toate materialele din luna aleasă,
- folosiți câmpul Introduceți cel puțin trei caractere... și butonuL CĂUTARE, pentru o căutare mai aprofundată.

Hotărârea nr. 172 din 27.07.2017

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 229 din 15.11.2016 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I ”

Hotărârea nr. 171 din 27.07.2017

privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, faza SF, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020 aprobați prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 224/11.11.2016

Hotărârea nr. 170 din 27.07.2017

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 182B, sector Coaș (int. DJ 182C) – Remeți pe Someș (int. DN 108E) Tronsonul: Șomcuta Mare (int. DN 1C) - Remeți pe Someș (int. DJ 108E)”

Hotărârea nr. 169 din 27.07.2017

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi unităţi administrativ – teritoriale pentru realizarea proiectului „Primul ghiozdan”

Hotărârea nr. 168 din 27.07.2017

privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Maramureş

Hotărârea nr. 167 din 27.07.2017

privind aprobarea modificării Programului de transport 2014 – 2019 prin schimbarea capetelor de traseu, a orelor din graficul de circulaţie a unui traseu şi introducerea unei staţii

Hotărârea nr. 166 din 27.07.2017

privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 165 din 27.07.2017

privind alocarea de sume pentru finanţarea nerambursabilă a unor nevoi culturale de urgenţă

Hotărârea nr. 164 din 27.07.2017

privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Hotărârea nr. 163 din 27.07.2017

privind însuşirea modificării elementelor de identificare și a raportului de evaluare a imobilului cu nr. M.F.P.111891 din domeniul public al Statului Român aflat în administrarea Consiliului Județean Maramureș

Hotărârea nr. 162 din 27.07.2017

de modificare a Hotărârii Consiliului județean Maramureș nr. 7/2015 privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare a unui spațiu din domeniul public al județului Maramureș

Hotărârea nr. 161 din 27.07.2017

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Agenției de Dezvoltare Regională Nord - Vest a unui spaţiu din domeniul public al judeţului Maramureş

Hotărârea nr. 160 din 27.07.2017

privind includerea în domeniul privat al județului Maramureş a obiectivului Observator meteo OPDA şi darea acestuia în administrarea R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş”

Hotărârea nr. 159 din 27.07.2017

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual ce fac parte din familia ocupațională „Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului județean Maramureș și din serviciile publice din subordinea acestuia

Hotărârea nr. 158 din 27.07.2017

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

Hotărârea nr. 157 din 27.07.2017

aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017

Hotărârea nr. 156 din 27.07.2017

privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017

Hotărârea nr. 155 din 27.06.2017

privind aprobarea documentației necesare în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la R.A. „Aeroportul International Maramureş”

Hotărârea nr. 154 din 27.06.2017

de aprobare a Acordului de colaborare între Consiliul judeţean Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a judeţului Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”, în vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire şi competiţionale prin dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale sportive a Clubului Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”

Hotărârea nr. 153 din 27.06.2017

privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare

Rezultate 141 - 160 din 312

2021
(136 articole)

2020
(258 articole)

2019
(321 articole)

2018
(310 articole)

2017
(312 articole)

2016
(263 articole)

2015
(244 articole)

2014
(195 articole)

2010
(63 articole)

2009
(163 articole)

2008
(209 articole)

2007
(184 articole)

2006
(116 articole)

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.