JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea modificării elementelor de identificare și a raportului de evaluare a imobilului cu nr. M.F.P.111891 din domeniul public al Statului Român aflat în administrarea Consiliului Județean Maramureș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, adresei Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene Nr. 84340/05.07.2017, documentația cadastrală de înregistrare provizorie a imobilului avizată de către O.C.P.I. sub nr. 39478/2017, raportul de evaluare nr. 88/E/2017 şi avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină;
          În baza prevederilor art. 867 și art. 868 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşeşte modificarea elementelor de identificare a imobilului „Palat Administrativ” cu nr. M.F.P.111891 din domeniul public al Statului Român și aflat în administrarea Consiliului Județean Maramureș conform documentației cadastrale de înregistrare provizorie a imobilului, avizată de către O.C.P.I. sub Nr. 39478/2017, anexată la prezenta hotărâre (Anexa nr. 1).
          Art.2. Se însuşeşte raportul de evaluare a imobilului „Palat Administrativ” cu nr. M.F.P.111891 din domeniul public al Statului Român și aflat în administrarea Consiliului Județean Maramureș, anexat la prezenta hotărâre (Anexa nr. 2).
          Art.3. Se aprobă inițierea unui proiect de hotărâre a Guvernului pentru clarificarea regimului juridic al imobilului Palat Administrativ Baia Mare, modificarea elementelor de identificare și a valorii de inventar a acestuia.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;
  • Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 iulie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș – Director Executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 iulie 2017
Nr. 163

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.