JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Programului de transport 2014 – 2019 prin schimbarea capetelor de traseu, a orelor din graficul de circulaţie a unui traseu şi introducerea unei staţii

          Având Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei Tehnice şi Investiţii şi avizele favorabile ale Comisiei de urbanism amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei pentru economice, agricultură şi dezvoltare rurală;
          În conformitate cu prevederile art.17 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 în perioada de valabilitate, programele de transport judeţene pot fi actualizate de către autorităţile judeţene de transport, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Programului de transport 2014-2019 prin schimbarea capetelor de traseu, a orelor din graficul de circulaţie a unui traseu şi introducerea unei staţii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” și trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 iulie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dragoş Ioan – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 iulie 2017
Nr. 167

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.