JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației necesare în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la R.A. „Aeroportul International Maramureş”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate elaborat de Biroul resurse umane înregistrat cu nr. 316/22.06.2017 prin care se propune aprobarea documentației necesare în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la R.A. „Aeroportul International Maramureş”dispuse de legislația specifica privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. d) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Scrisoarea de așteptare pentru R.A ,,Aeroportul Internațional Maramureș” conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Profilul Consiliului de administrație, al candidaților și Matricea Consiliului de administrație al R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă componenta inițială și integrală a Planului de selecție pentru procedura de selecție, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; 
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Direcției economice și patrimoniu;
  • R.A. „Aeroportul International Maramureş”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru”şi patru neparticipări la vot, în şedinţa ordinară din 27 iunie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 27 iunie 2017
Nr. 155

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.