JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice și Patrimoniu şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Luând în considerare Nota de fundamentare nr.1729 din 11.07.2017 a Direcției de dezvoltare și implementare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Maramureș precum și solicitările Muzeului Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, Serviciului Judeţean de Pază Maramureş şi a Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie referitoare la majorarea bugetelor pe anul 2017;
          În temeiul prevederilor a art.49 alin.(4) şi (7) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, a art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017 prin efectuarea de virări de credite bugetare conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă majorarea cu 138,80 mii lei a veniturilor şi a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau finanţate integral din venituri proprii. Desfăşurarea influenţelor din majorarea veniturilor şi cheltuielilor pe secţiuni, instituţii, titluri, articole şi alineate este prezentată în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017” conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei județene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Tehnice şi Investiţii;
  • Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” și o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 27 iulie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș - Director Executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 iulie 2017
Nr. 156

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.