JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 229 din 15.11.2016 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I ”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul comun al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte respectiv Direcţiei Tehnice şi Investiţii, avizat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică și Patrimoniu, Ghidul solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr.POR/6/6.1/1.Axa prioritară 6, prioritatea de investiţii 6.1 și Hotărârea CDR – Regiunea Nord-Vest, nr. 458/12.05.2016 precum şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economice, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei de urbanism amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
          În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 229/15.11.2016 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, după cum urmează:
  • art. 1 va avea următorul conținut: „Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, cu sumă de 4.517.200,00 lei reprezentând contribuţia solicitantului la cheltuielil eligibile, inclusiv T.V.A. aferentă.”;
  • art. 2 va avea următorul conținut: „Se aprobă participarea Consiliului Judeţean Maramureş în sumă de 5.841.308,45 lei reprezentând contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv T.V.A., aferente proiectului”.

          Art.2. Se completează Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 229/15.11.2016 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I” prin inserarea următoarelor articole:
  • Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al instituției.
  • Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
  • Art. 6 Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I” pe întreaga perioada de durabilitate a acestuia se vor suporta din bugetul propriu al instituției.

          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş,
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” și trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 iulie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 iulie 2017
Nr. 172

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.