JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Agenției de Dezvoltare Regională Nord - Vest a unui spaţiu din domeniul public al judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, adresa nr. 1447/2017 a Agenției de Dezvoltare Regională Nord – Vest, adresa D.D.I.P. nr. 1783/18.07.2017 şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale;
          În baza prevederilor art. 874 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare,
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin. (1) şi ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită pe o perioadă de 3 ani Agenției de Dezvoltare Regională Nord – Vest a unui spațiu din domeniul public al judeţului având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 57 din 27.04.2016 privind aprobarea dării în folosință gratuită Agenției de Dezvoltare Regională Nord - Vest a unui spațiu din domeniul public al județului Maramureș.
          Art.3. Predarea – primirea spațiului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol de predare – primire încheiat între Consiliul județean Maramureş şi Agenția de Dezvoltare Regională Nord - Vest.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Agenției de Dezvoltare Regională Nord - Vest.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” și două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 iulie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare 27 iulie 2017
Nr. 161

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.