JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind includerea în domeniul privat al județului Maramureş a obiectivului Observator meteo OPDA şi darea acestuia în administrarea R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, adresa R.A. Aeroportul Internațional Maramureş nr. 475/13.07.2017 și avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei de urbanism amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
          Ţinând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație ROMATSA nr. 12/23.05.2017 privind transmiterea cu titlu gratuit (donație) a unor mijloace fixe din dotarea DSNA Baia Mare;
          În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind cu modificările și completările ulterioare;
          În baza prevederilor art. 553 alin. (1) din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 alin. (1), precum și ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă includerea în domeniul privat al județului Maramureș a obiectivului Observator meteo OPDA, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă darea în administrarea R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș” a bunului de la art. 1 în vederea scoaterii acestuia din funcțiune și a casării.
          Art.3. Procedurile de scoatere din funcțiune și casare revin în sarcina administratorului.
          Art.4. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al județului Maramureș.
          Art.5. După scoaterea din funcțiune și casarea bunului, în mod corespunzător se va modifica Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al județului și Anexa la Contractul de administrare încheiat între Consiliul județean Maramureș și R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”.
          Art.6. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului – județul Maramureș;
  • Direcției Juridice şi Administrație Publică;
  • Direcției Economice şi Patrimoniu;
  • R.A. „Aeroportul Internațional Maramureş”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” și două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 iulie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 iulie 2017
Nr. 160

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.