JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii Consiliului județean Maramureș nr. 7/2015 privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare a unui spațiu din domeniul public al județului Maramureș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, adresa nr. 969/2016 a Muzeului de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare și avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 867 și art. 868 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare,
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. c), alin. (4), lit. a), art. 97 alin. (1) şi ale art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. (1) Cu data prezentei se abrogă prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (2) din Hotărârea Consiliul județean nr. 7/2015 privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare a unui spațiu din domeniul public al județului Maramureș.
(2) Datele de identificare a spațiului care revine în administrarea Muzeului de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare sunt cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.II. În mod corespunzător se modifică anexa la Contractul de administrare nr.1830/9/2003 încheiat între Consiliul Județean Maramureș și Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare.
          Art.III. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Muzeului de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” și trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 iulie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 iulie 2017
Nr. 162

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.