JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, faza SF, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020 aprobați prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 224/11.11.2016

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul comun al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte respectiv Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Ghidul solicitantului – condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/6/6.1/1.Axa prioritară 6, prioritatea de investiţii 6.1 şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economice, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei de urbanism amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
          În conformitate cu prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârilor Consiliului judeţean Maramureş nr. 224/11.11.2016 şi nr.16/2017;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1) lit. (f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă modificarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”, aprobați prin HCJMM nr. 224/11.11.2016 și modificați prin HCJMM nr. 16 din 28.02.2017 după cum urmează:
  • art. 3(1) privind devizul general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ108A, sector Gârdani – Fărcaşa – Sârbi – Tămaia – Buzeşti –Ardusat ( DJ193)” și DJ 193 sector Ardusat (int. DJ 108A) – lim. judeţ Satu Mare” în valoare de 54.961,403 mii lei inclusiv T.V.A. se modifică conform anexei 1.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • art. 3(2) privind principalii indicatori tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ108A, sector Gârdani – Fărcaşa – Sârbi – Tămaia – Buzeşti –Ardusat ( DJ193)” și DJ 193 sector Ardusat (int. DJ 108A) – lim. judeţ Satu Mare”, se modifică conform anexei 1.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • art.6 privind devizul general cumulat din cadrul Studiilor de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I” ce cuprinde drumurile/sectoarele de drumuri judeţene: DJ108D, sector lim. jud. Sălaj – Ariniş – Rodina – Gârdani (DJ 108A); DJ108A, sector Gârdani – Fărcaşa – Sârbi – Tămaia – Buzeşti –Ardusat ( DJ193); DJ 182C, DJ 182B – Coaş – Copalnic – Copalnic Mănăştur – Vad – Lăschia – Făureşti – DJ 184 (Şurdeşti); DJ 193 sector Ardusat (int. DJ 108A) – lim. judeţ Satu Mare; DJ 182B sector Şomcuta Mare (DN1C) – Coaş (int. DJ 182C); DJ 193 Ardusat (int. DJ 108A) – Colţirea – Hideaga (DN1C). Valoarea totală a investiţiei este de 231.545,894 mii lei inclusiv TVA se modifică conform anexei 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.II. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş,
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” și două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 27 iulie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 27 iulie 2017
Nr. 171

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.