JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 67/21 aprilie 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică, adresa nr. 4317/16.05.2017a Primăriei Orașului Ulmeni, adresa nr. 4318/16.05.2017 a Fundației Uniunii Huțulilor din România, avizele favorabile ale Comisiei de învățământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei pentru buget - finanțe;
          Văzând criteriile de finanțare din Ghidului solicitantului - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Maramureș nr. 83/27 aprilie 2017;
          În baza prevederilor art. 1, alin. (2), art. 11, alin. (3) din O.G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, modificată şi completată prin O.G. nr. 2/ 2008 şi ale Legii nr. 199/ 2008 pentru aprobarea O.G. nr. 2/ 2008 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 51/ 1998;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5) lit. a) pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. (1) Se modifică și se completează Anexa Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 67/21 aprilie 2017, după cum urmează:
 • Poziția nr. 8 din anexă: Fundația Uniunea Huțulilor din România va desfășura acțiunea „Festivalul Internațional al Huțulilor” în perioada 29-30 iulie 2017, față de Uniunea Huțulilor din România și perioada iulie-august 2017, cum este cuprins în anexă;
 • Poziția nr. 16 din anexă: „Toamna Someșeană” se va desfășura în Orașul Ulmeni în octombrie 2017, față de septembrie 2017 cum este cuprins în anexă;
 • Poziția nr. 15 din anexă: Suma propusă în 2017 pentru acțiunea „Festivalul Castanelor” ce se va desfășura în Municipiul Baia Mare va fi de 50.000 lei, față de 100.000 lei cum este cuprins în anexă.
 • Poziția nr. 19 din anexă: Centrul Cultural Sighet va desfășura acțiunea „Festivalul Internațional de Poezie”, față de „Festivalul Internațional de Poezie și Serile de Poezie de la Desești” cum este cuprins în anexă.

          (2) Se introduce acțiunea culturală - Asociația culturală „Grigore Leșe” pentru evenimentul „Drumul lui Leșe” care va avea loc în 2 iulie 2017 - suma 30.000 lei.
          (3) La poziția nr. 5 din anexa Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 67/2017 „Orașul Șomcuta Mare - Zilele culturale ale orașului Șomcuta Mare”care vor avea loc în iunie a.c. se majorează suma alocată cu 20.000 lei.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Primăriei Municipiului Baia Mare;
 • Primăriei Orașului Ulmeni;
 • Fundației Uniunea Huțulilor din România.
 • Centrului Cultural Sighet.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” și o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 mai 2017. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 31 mai 2017
Nr. 124

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.