Hotărârile autorităţii deliberative

2017

Bine ați venit în pagina de arhivă!
În această pagină veți găsi un total de 312 de materiale, defalcate pe ani și luni.

Pentru o căutate mai ușoară vă rugăm să:
- alegeți anul - pentru a fi afișate toate materialele din anul ales,
- alegeti o lună dintr-un an - pentru a fi afișate toate materialele din luna aleasă,
- folosiți câmpul Introduceți cel puțin trei caractere... și butonuL CĂUTARE, pentru o căutare mai aprofundată.

Hotărârea nr. 52 din 31.03.2017

privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, strada Crişan, nr.6, ap.6, identificat în CF nr.105129, CF vechi: nr.9359 - Baia Mare, nr. topo: 434/1/1,434/1/2 parte integrantă din monumentul istoric Claustrul mănăstirii Minoriţilor, azi internat şcolar, situat în Piaţa Libertăţii 6, strada Crişan, nr. 2 având cod MM-II-a -A-04451

Hotărârea nr. 51 din 31.03.2017

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 20/28.02.2017 privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare

Hotărârea nr. 50 din 31.03.2017

privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra 8/16 părţi din apartamentul corp de proprietate 1, respectiv 8/16 părţi din apartamentul corp de proprietate 2 din imobilul „monument istoric cunoscut sub numele de Casă”, situat în strada Ioan Mihaly de Apşa, nr.13, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, cod LMI 2015 MM-II-m-B-04742, cu o suprafaţă construită totală de 56 mp şi o suprafaţă utilă de 31,74 mp, clădire cu regim de înălţime P+E, în care spaţiile amintite fac parte din parter şi teren aferent, conform C.F. nr. 59980-C1-U1, 59980-C1-U2, Municipiul Sighetu Marmaţiei, nr. topo 860/1

Hotărârea nr. 49 din 31.03.2017

privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, strada Mihai Viteazu, nr.2A, ap.1, identificat în CF 104120-C2-U2 Baia Mare, nr. topo: 854/4/2/1 în suprafaţă de 60,42 mp şi cota de 55/965 parte din terenul situat sub construcţie, respectiv terenul înscris în CF 104120 Baia Mare, nr. topo.858/4/2 în suprafaţă de 965 mp, parte integrantă din monumentul istoric “Casa Iancu de Hunedoara”, situat în Piaţa Libertăţii 18, str. Mihai Viteazu, nr.2A, 2C, având cod LMI MM-II-m -A-04463

Hotărârea nr. 48 din 31.03.2017

privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 47 din 31.03.2017

privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Institutul Cultural Român şi Consiliul Judeţean Maramureş pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri

Hotărârea nr. 46 din 31.03.2017

de completare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 53/ 21 martie 2012 privind aprobarea normelor financiare referitoare la utilizarea sumelor alocate de Consiliul judeţean prin contracte de susţinere financiară a activităţilor sportive

Hotărârea nr. 45 din 31.03.2017

privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de Consiliul judeţean pentru diferite structuri asociative în care judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2017

Hotărârea nr. 44 din 31.03.2017

privind organizarea Comisiei de selecţie pentru Consiliul de administraţie la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional”Baia Mare

Hotărârea nr. 43 din 31.03.2017

privind desemnarea membrilor supleanţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

Hotărârea nr. 42 din 31.03.2017

privind desemnarea membrilor supleanţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare

Hotărârea nr. 41 din 31.03.2017

de modificare a Hotărârii nr. 15/2017 pentru aprobarea Documentației de Atribuire a Contractului de Delegare prin concesiune a Serviciului de Salubrizare a județului Maramureș pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor

Hotărârea nr. 40 din 31.03.2017

pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale pe anul 2017

Hotărârea nr. 39 din 31.03.2017

pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017

Hotărârea nr. 38 din 31.03.2017

de modificare şi completare a componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate

Hotărârea nr. 37 din 31.03.2017

privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni

Hotărârea nr. 36 din 31.03.2017

privind încetarea înainte de termen prin demisie a mandatului domnului Tomoiagă Gheorghe Bogdan şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean

Hotărârea nr. 35 din 31.03.2017

privind încetarea înainte de termen prin demisie a mandatului domnului Drulea Cosmin Ion şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean

Hotărârea nr. 34 din 31.03.2017

privind încetarea înainte de termen prin demisie a mandatului domnului Ciocan Mircea şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean

Hotărârea nr. 33 din 17.03.2017

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Reabilitare DJ187, Leordina (DN 18) – Ruscova – Repedea – Poienile de Sub Munte”, faza SF

2020
(144 articole)

2019
(321 articole)

2018
(304 articole)

2017
(312 articole)

2016
(262 articole)

2015
(244 articole)

2014
(195 articole)

2010
(63 articole)

2009
(163 articole)

2008
(209 articole)

2007
(184 articole)

2006
(116 articole)

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.