JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind identificarea imobilelor constituite din terenurile adiacente unor drumuri județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitarea Drumului Nordului – Maramureș, etapa I”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, documentația cadastrală şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget - finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 496/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice emis de către Ministerul Transporturilor și Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie şi a Ordinului directorului general al Agenţiei naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară nr. 700/2014 cu modificările şi completările ulterioare;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c) şi f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. a) Se identifică imobilele constituite din terenurile adiacente drumului județean DJ 108D aparținând domeniului public al județului Maramureș, atestat prin H.G. 934 / 2002, anexa 1, nr. crt. 1, prin următoarele elemente:
 • Parcela nr. 1, S = 75 mp. Amplasament: U.A.T. Oarța de Jos, DJ 108D, km 28+545 - km 28+558;
 • Parcela nr. 2, S = 243 mp. Amplasament: U.A.T. Oarța de Jos, DJ 108D, km 28+592 - km 28+684;
 • Parcela nr. 11, S = 28 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 33+417 - km 33+446;
 • Parcela nr. 12, S = 7 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 33+507 - km 33+528;
 • Parcela nr. 13, S = 292 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 33+667 - km 33+853;
 • Parcela nr. 21, S = 4 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 36+471 - km 36+477;
 • Parcela nr. 25, S = 227 mp. Amplasament: U.A.T. Ariniș, DJ 108D, km 37+735 - km 37+771.

          b) Se identifică imobilele constituite din terenurile adiacente drumului județean DJ 108A aparținând domeniului public al județului Maramureș, atestat prin H.G. 934 / 2002, anexa 1, nr. crt. 1, prin următoarele elemente:
 • Parcela nr. 41, S = 27 mp. Amplasament: U.A.T. Gârdani, DJ 108A, km 97+500 - km 97+509;
 • Parcela nr. 42, S = 41 mp. Amplasament: U.A.T. Gârdani, DJ 108A, km 97+464 - km 97+510;
 • Parcela nr. 47, S = 45 mp. Amplasament: U.A.T. Gârdani, DJ 108A, km 100+528 - km 100+578;
 • Parcela nr. 49.1, S = 11 mp. Amplasament: U.A.T. Gârdani, DJ 108A, km 101+271 - km 101+286;
 • Parcela nr. 49.2, S = 16 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 101+286 - km 101+295;
 • Parcela nr. 53, S = 12 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 102+574 - km 102+580;
 • Parcela nr. 55, S = 7 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 103+190 - km 103+202;
 • Parcela nr. 56, S = 11 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 103+384 - km 103+400;
 • Parcela nr. 57, S = 15 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 104+512 - km 104+530;
 • Parcela nr. 60, S = 243 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 105+292 - km 105+460;
 • Parcela nr. 64, S = 276 mp. Amplasament: U.A.T. Fărcașa, DJ 108A, km 107+804 - km 107+928;
 • Parcela nr. 65.1C, S = 86 mp. Amplasament: U.A.T Fărcașa, DJ 108A, km 107+980 - km 108+064;
 • Parcela nr. 65.2C, S = 98 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 108A, km 107+981 - km 108+062

          c) Se identifică imobilele constituite din terenurile adiacente drumului județean DJ 193 aparținând domeniului public al județului Maramures, atestat prin H.G. 934 / 2002, anexa 1, nr. crt. 1, prin următoarele elemente:
 • Parcela nr. 74, S = 154 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 47+327 - km 47+474;
 • Parcela nr. 75, S = 475 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 47+492 - km 47+942;
 • Parcela nr. 78, S = 109 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 47+978 - km 48+106;
 • Parcela nr. 86.1, S = 269 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 50+164 - km 50+355;
 • Parcela nr. 96D, S = 1214 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 43+594 - km 43+724;
 • Parcela nr. 101, S = 347 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 41+507 - km 41+587;
 • Parcela nr. 104, S = 156 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 41+305 - km 41+413;
 • Parcela nr. 106, S = 119 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 41+270 - km 41+375;
 • Parcela nr. 108, S = 58 mp. Amplasament: U.A.T. Ardusat, DJ 193, km 41+200 - km 41+268;
 • Parcela nr. 89, S = 2 mp. Amplasament: U.A.T. Satulung, DJ 193, km 52+135 - km 52+140;
 • Parcela nr. 91, S = 12 mp. Amplasament: U.A.T. Satulung, DJ 193, km 53+778 - km 53+789;
 • Parcela nr. 92, S = 74 mp. Amplasament: U.A.T. Satulung, DJ 193, km 53+847 - km 53+887.

          d) Se identifică imobilele constituite din terenurile adiacente drumului județean DJ 182B aparținând domeniului public al județului Maramureș, atestat prin H.G. 934 / 2002, anexa 1, nr. crt. 1, prin următoarele elemente:
 • Parcela nr. 5, S = 123 mp. Amplasament: U.A.T. Remetea Chioarului, DJ 182B, km 21+460 - km 21 +486;
 • Parcela nr. 6, S = 25 mp. Amplasament: U.A.T. Remetea Chioarului, DJ 182B, km 21+451 - km 21+467;
 • Parcela nr. 8, S = 26 mp. Amplasament: UAT Remetea Chioarului, DJ 182B, km 19+902 - km 19+908;
 • Parcela nr. 9, S = 38 mp. Amplasament: UAT Remetea Chioarului, DJ 182B, km 19+848 - km 19+867;
 • Parcela nr. 10, S = 36 mp. Amplasament: UAT Remetea Chioarului, DJ 182B, km 19+770 - km 19+797;
 • Parcela nr. 13A, S = 32 mp. Amplasament: UAT Remetea Chioarului, DJ 182B, km 17+032 - km 17+041;
 • Parcela nr. 17, S = 727 mp. Amplasament: UAT Remetea Chioarului, DJ 182B, km 14+746 - km 15+327;
 • Parcela nr. 19.1, S = 10 mp. Amplasament: UAT Remetea Chioarului, DJ 182B, km 14+732 - km 14+742;
 • Parcela nr. 19.2, S = 649 mp. Amplasament: UAT Coaș, DJ 182B, km 14+617 - km 14+724.

          e) Se identifică imobilele constituite din terenurile adiacente drumului județean DJ 182C aparținând domeniului public al județului Maramureș, atestat prin H.G. 934 / 2002, anexa 1, nr. crt. 1, prin următoarele elemente:
 • Parcela nr. 20, S = 67 mp. Amplasament: U.A.T. Coaș, DJ 182C, km 0+011 - km 0+050;
 • Parcela nr. 23, S = 137 mp. Amplasament: U.A.T. Coaș, DJ 182C, km 1+945 - km 2+028;
 • Parcela nr. 25, S = 57 mp. Amplasament: U.A.T. Coaș, DJ 182C, km 3+549 - km 3+609;
 • Parcela nr. 26, S = 92 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 4+051 - km 4+187;
 • Parcela nr. 29, S = 903 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 4+274 - km 4+821;
 • Parcela nr. 30, S = 21 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 4+859 - km 4+891;
 • Parcela nr. 31, S = 515 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 4+909 - km 5+296;
 • Parcela nr. 32, S = 721 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 5+019 - km 5+437;
 • Parcela nr. 33, S = 115 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 5+333 - km 5+405;
 • Parcela nr. 34, S = 83 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 5+424 - km 5+503;
 • Parcela nr. 35, S = 205 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 5+446 - km 5+587;
 • Parcela nr. 36, S = 168 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 5+653 - km 5+775;
 • Parcela nr. 38, S = 47 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 6+005 - km 6+051;
 • Parcela nr. 39, S = 128 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 6+092 - km 6+192;
 • Parcela nr. 41, S = 60 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 6+245 - km 6+322;
 • Parcela nr. 45, S = 43 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 7+061 - km 7+084;
 • Parcela nr. 47, S = 30 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 7+249 - km 7+277;
 • Parcela nr. 68, S = 55 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 14+402 - km 14+474;
 • Parcela nr. 69, S = 409 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 14+432 - km 14+537;
 • Parcela nr. 70, S = 5 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 14+579 - km 14+587;
 • Parcela nr. 74, S = 37 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 15+210 - km 15+263;
 • Parcela nr. 75, S = 32 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 15+300 - km 15+344;
 • Parcela nr. 77, S = 16 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 17+737 - km 17+752;
 • Parcela nr. 78, S = 2081 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 18+779 - km 19+184;
 • Parcela nr. 79, S = 655 mp. Amplasament: U.A.T. Copalnic - Mănăştur, DJ 182C, km 19+312 - km 19+439;
 • Parcela nr. 82, S = 13 mp. Amplasament: U.A.T. Șisești, DJ 182C, km 21+390 - km 21+398;
 • Parcela nr. 91, S = 2 mp. Amplasament: U.A.T. Șisești, DJ 182C, km 23+736 - km 23+742;
 • Parcela nr. 94, S = 11 mp. Amplasament: U.A.T. Șisești, DJ 182C, km 24+372 - km 24+373, conform planurilor de amplasament si delimitare – Anexele 1 - 69 – ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Imobilele descrise la Art. 1, nu au fost înscrise in Cartea Funciară, nu au fost înstrăinate, nu au fost și nu sunt grevate de sarcini.
          Art.3. Se aprobă depunerea documentațiilor cadastrale întocmite pentru fiecare imobil, la O.C.P.I. Maramureş, în vederea identificării cu numere cadastrale şi intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilelor descrise la Art. 1.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” și o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 mai 2017. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 31 mai 2017
Nr. 116


Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.