Hotărârile autorităţii deliberative

2014

Bine ați venit în pagina de arhivă!
În această pagină veți găsi un total de 195 de materiale, defalcate pe ani și luni.

Pentru o căutate mai ușoară vă rugăm să:
- alegeți anul - pentru a fi afișate toate materialele din anul ales,
- alegeti o lună dintr-un an - pentru a fi afișate toate materialele din luna aleasă,
- folosiți câmpul Introduceți cel puțin trei caractere... și butonuL CĂUTARE, pentru o căutare mai aprofundată.

Hotărârea nr. 168 din 29.10.2014

privind aprobarea structurii serviciilor specifice si a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Maramureş

Hotărârea nr. 167 din 29.10.2014

de validare a Dispoziţiei Nr.386/08.10.2014

Hotărârea nr. 166 din 29.10.2014

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

Hotărârea nr. 165 din 29.10.2014

pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014

Hotărârea nr. 164 din 29.10.2014

pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2015

Hotărârea nr. 163 din 29.10.2014

pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014

Hotărârea nr. 162 din 29.10.2014

privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 126 din 28 august 2013 prin care au fost aprobaţi principalii indicatori ai obiectivului de investiţii „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Maramureş - Baia Mare”

Hotărârea nr. 161 din 29.10.2014

privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului cu titlul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Maramureş - Baia Mare”

Hotărârea nr. 160 din 29.10.2014

privind aprobarea participării Consiliului Județean Maramureș în perioada 13-16 noiembrie 2014, la Târgul de Turism al României, ce va avea loc la Romexpo București

Hotărârea nr. 159 din 29.10.2014

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014

Hotărârea nr. 158 din 29.10.2014

privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2014

Hotărârea nr. 157 din 29.10.2014

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii ale aparatului propriu pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş

Hotărârea nr. 156 din 17.09.2014

privind aprobarea repartizării unor sume reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

Hotărârea nr. 155 din 17.09.2014

privind modificarea anexei la hotărârea nr. 59 din 19 mai 2009 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Opriș”Baia Mare

Hotărârea nr. 154 din 17.09.2014

privind avizarea închirierii sau concesionării de către Spitalul judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare a imobilului situat pe str. Victor Babeş nr. 52

Hotărârea nr. 153 din 17.09.2014

privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un imobil din domeniul public al judeţului Maramureş situat în Sighetu Marmaţiei, str. Pintea Viteazul

Hotărârea nr. 152 din 17.09.2014

privind aprobarea dezlipirii parcelei cu Nr. cad. 112089 conform documentației tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil cuprins in C.F. nr. 112089 - Baia Mare, str. Moldovei nr. 17 A, documentație avizată de către O.C.P.I. sub nr. 37201/19. 08. 2014

Hotărârea nr. 151 din 17.09.2014

privind aprobarea promovării în parteneriat şi asigurarea cofinanţării pentru proiectul cu titlul „Economia socială – responsabilitate socială de la nord la sud”, depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Hotărârea nr. 150 din 17.09.2014

pentru modificarea Anexei 2 a Hotărârii nr.25 /19.02.2014 pentru aprobarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014şi pentru aprobarea programului suplimentar privind lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014

Hotărârea nr. 149 din 17.09.2014

privind alocarea de sume pentru finanţarea nerambursabilă a unor nevoi culturale de urgenţă

Rezultate 41 - 60 din 195

2021
(217 articole)

2020
(258 articole)

2019
(321 articole)

2018
(310 articole)

2017
(312 articole)

2016
(263 articole)

2015
(244 articole)

2014
(195 articole)

2010
(63 articole)

2009
(163 articole)

2008
(209 articole)

2007
(184 articole)

2006
(116 articole)

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.