JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea promovării în parteneriat şi asigurarea cofinanţării pentru proiectul cu titlul „Economia socială – responsabilitate socială de la nord la sud”, depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii, Serviciul Promovare Proiecte de Dezvoltare precum şi avizele favorabile ale comisiei pentru activităţi economico-financiare şi comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 91, alin. (6) lit. a) și ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă promovarea în parteneriat a proiectului „Economia socială – responsabilitate socială de la nord la sud”, conform Acordului de Parteneriat prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. În situaţia admiterii la finanţare se aprobă cofinanţarea proiectului „Economia socială – responsabilitate socială de la nord la sud” cu valoarea de 77.921,36 lei reprezentând 2% din valoarea aferentă solicitantului proiectului, în sumă de 3.896.068,00 lei
          Art.3. Se aprobă suportarea cu caracter temporar a sumei de 593.955,85 lei reprezentând valoarea TVA la cheltuielile solicitantului, până la recuperarea acesteia conform prevederilor finanţării.
          Art.4. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Partenerilor proiectului.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 17 septembrie 2014. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumuţa Dumitru
Baia Mare, 17 septembrie 2014
Nr. 151

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.