JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii ale aparatului propriu pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi avizul favorabil al Comisiei pentru asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului;    
          Văzând avizul consultativ al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, avizul conform al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici precum şi avizul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
          În baza prevederilor H.G. nr. 1434/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului; 
          Luând în considerare prevederile H.G. nr. 967/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit.b), alin. (5) lit. a), pct. 2 şi a art. 97 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului propriu pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, conform anexelor 1 şi 2 care sunt parte integrantă a prezentei hotărâri, aplicabilă cu data de 17 noiembrie 2014.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţului Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru” şi 4 abţineri în şedinţa ordinară din 29 octombrie 2014. Au fost prezenţi 30 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Dumuta
Baia Mare, 29 octombrie 2014
Nr. 157

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.