JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la hotărârea nr. 59 din 19 mai 2009 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Opriș”Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Maramureș şi Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii, Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor şi avizele favorabile ale comisiei pentru activităţi economico – financiare şi comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul art. 91, alin. (6) lit. a), art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.I. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea nr. 59 din 19 mai 2009 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori ai obiectivului de investiții „Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, respectiv noii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții, cuprinși în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art. II. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 17 septembrie 2014. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumuţa Dumitru
Baia Mare, 17 septembrie 2014
Nr. 155

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.