Hotărârile autorităţii deliberative

2015

Bine ați venit în pagina de arhivă!
În această pagină veți găsi un total de 244 de materiale, defalcate pe ani și luni.

Pentru o căutate mai ușoară vă rugăm să:
- alegeți anul - pentru a fi afișate toate materialele din anul ales,
- alegeti o lună dintr-un an - pentru a fi afișate toate materialele din luna aleasă,
- folosiți câmpul Introduceți cel puțin trei caractere... și butonuL CĂUTARE, pentru o căutare mai aprofundată.

Hotărârea nr. 184 din 11.11.2015

de modificare a anexelor la Hotărârile nr. 87/ 2015 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului Judeţean Maramureş şi a criteriilor organizatorice şi valorice care conferă caracterul prioritar al proiectelor şi nr. 100/2015 privind aprobarea sumelor alocate pentru Programul cultural prioritar al Consiliului Judeţean Maramureş

Hotărârea nr. 183 din 11.11.2015

pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2015

Hotărârea nr. 182 din 11.11.2015

privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2015

Hotărârea nr. 181 din 28.10.2015

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

Hotărârea nr. 180 din 28.10.2015

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon Club Sportiv „A.S. Independenţa Baia Mare” – Echipa de fotbal feminin

Hotărârea nr. 179 din 28.10.2015

de modificare a Hotărârii nr. 44/ 2015 privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.250 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2015 pentru activitatea „Servicii recreative şi sportive”

Hotărârea nr. 178 din 28.10.2015

de completare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 82/ 2015 privind stabilirea structurilor sportive de performanţă de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2015

Hotărârea nr. 177 din 28.10.2015

de suspendare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 136/2015 privind instituirea de restricţii de circulaţie pe drumul judeţean 109F, sectorul limit. Judeţ Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpuşului – Răzoare – Tg. Lăpuş (int. cu DN 18B)

Hotărârea nr. 176 din 28.10.2015

privind completarea componenţei nominale a Autorităţii Teritorială de Ordine Publică Maramureş

Hotărârea nr. 175 din 28.10.2015

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico - economici a subproiectului CZ-169/MM – Centrul de zi, comuna Coroieni depus în cadrul proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” – D.G.A.S.P.C. Maramureş

Hotărârea nr. 174 din 28.10.2015

privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”

Hotărârea nr. 173 din 28.10.2015

privind aprobarea constituirii unui drept de servitute pe domeniul public al judeţului Maramureş către o parcelă de teren identificată prin Nr.cad.114468 – Baia Mare aparţinând proprietarilor Florescu Oltea Dana Maria şi Florescu Dan, Str. Progresului Nr. 7

Hotărârea nr. 172 din 28.10.2015

privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra Ansamblului castelului Teleki situat în localitatea Satulung, nr. 379, monument istoric, cod LMI 2010: MM-II-a-A-04629

Hotărârea nr. 171 din 28.10.2015

privind aprobarea modificării Programului de transport 2014 – 2019 prin reducerea de curse şi modificarea graficelor de circulaţie

Hotărârea nr. 170 din 28.10.2015

privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 169 din 28.10.2015

pentru aprobarea Programului operativ şi de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 2015 -2016

Hotărârea nr. 168 din 28.10.2015

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Maramureş

Hotărârea nr. 167 din 28.10.2015

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali

Hotărârea nr. 166 din 28.10.2015

pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2016

Hotărârea nr. 165 din 28.10.2015

privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public de Salubritate al judeţului Maramureş cuprinzând activităţile aferente Centrului de Management Integrat al Deşeurilor

Rezultate 61 - 80 din 244

2020
(258 articole)

2019
(321 articole)

2018
(310 articole)

2017
(312 articole)

2016
(263 articole)

2015
(244 articole)

2014
(195 articole)

2010
(63 articole)

2009
(163 articole)

2008
(209 articole)

2007
(184 articole)

2006
(116 articole)

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.