JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind participarea Județului Maramureș la realizarea proiectului „Zilele Culturale Maghiare din Maramureș”

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Relații Publice;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de adresa Asociației „Media Work”, înregistrată cu numărul 10918/2019, prin care se solicită participarea Consiliului Judeţean Maramureş la realizarea proiectului cultural „Zilele Culturale Maghiare din Maramureş”;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă participarea Judeţului Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş la realizarea în comun cu Asociația „Media Work” a proiectului „Zilele Culturale Maghiare din Maramureş”.
          (2) Se aprobă finanţarea cheltuielilor în limita sumei de 35 mii lei, necesare pentru asigurarea participării la realizarea proiectului cultural prevăzut la alin. (1), din fondul de rezervă bugetară constituit la dispoziţia Consiliului Judeţean Maramureş.
          Art.2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Judeţul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş și Asociația „Media Work”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice și Administrație Publică;
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
  • Serviciului Relații Publice;
  • Asociaţiei „Media Work”.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Nr. 212
Baia Mare, 26 septembrie 2019


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.