Hotărârile autorităţii deliberative

2016

Bine ați venit în pagina de arhivă!
În această pagină veți găsi un total de 263 de materiale, defalcate pe ani și luni.

Pentru o căutate mai ușoară vă rugăm să:
- alegeți anul - pentru a fi afișate toate materialele din anul ales,
- alegeti o lună dintr-un an - pentru a fi afișate toate materialele din luna aleasă,
- folosiți câmpul Introduceți cel puțin trei caractere... și butonuL CĂUTARE, pentru o căutare mai aprofundată.

Hotărârea nr. 23 din 09.03.2016

privind aprobarea Planului de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene in anul 2016

Hotărârea nr. 22 din 09.03.2016

privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2016

Hotărârea nr. 21 din 09.03.2016

pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale pe anul 2016

Hotărârea nr. 20 din 09.03.2016

pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015 şi a O.U.G. nr.46/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinere proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016

Hotărârea nr. 19 din 03.02.2016

privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2016

Hotărârea nr. 18 din 03.02.2016

privind prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş, în domeniul drumurilor judeţene

Hotărârea nr. 17 din 03.02.2016

privind modificarea Programului de transport 2014-2019 prin modificarea graficului de circulaţie

Hotărârea nr. 16 din 03.02.2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici prevăzuţi în Documentaţia faza Studiu de Fezabilitate la obiectiv de investiţii „Reabilitare DJ 109 F, limita judeţ Sălaj - Târgu Lăpuş (DN 18B) – Dămăcuşeni – Rogoz (DJ171)”


Hotărârea nr. 14 din 03.02.2016

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici prevăzuţi în Documentaţia faza Studiu de Fezabilitate la obiectiv de investiţii „Reabilitare traseu de drum judeţean limita judeţ Sălaj ( DJ 108D) - Gârdani ( DJ 108D) – Ardusat (DJ108A) – limita judeţ Satu Mare (DJ 193) – Hideaga ( DN 1C)”

Hotărârea nr. 13 din 03.02.2016

privind aprobarea cotizațiilor ce se plătesc de Consiliul județean pentru diferite structuri asociative în care județul Maramureș are calitatea de membru, pentru anul 2016

Hotărârea nr. 12 din 03.02.2016

privind modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între C.E.C. Bank S.A. şi Judeţul Maramureş

Hotărârea nr. 11 din 27.01.2016

privind încetarea activităţii şi desfiinţarea Serviciului public Centrul judeţean de Consiliere şi Formare Profesională „Pentru Voi”

Hotărârea nr. 10 din 27.01.2016

privind completarea componenţei nominale a Autorităţii Teritorială de Ordine Publică Maramureş

Hotărârea nr. 9 din 27.01.2016

privind aprobarea modificării Programului de transport 2014 – 2019 prin reducerea capacităţii de transport şi eliminarea unor trasee

Hotărârea nr. 8 din 27.01.2016

privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 7 din 27.01.2016

privind aprobarea închirierii unor bunuri disponibile din domeniul public al judeţului Maramureş aflate în administrarea Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

Hotărârea nr. 6 din 27.01.2016

privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un bun din domeniul public al judeţului Maramureş (corp clădire A - fost Centru de plasament pentru copii şcolari Ocna Şugatag)

Hotărârea nr. 5 din 27.01.2016

privind aprobarea asocierii Judeţului Maramureş la constituirea unei cooperative agricole

Hotărârea nr. 4 din 27.01.2016

privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş

Rezultate 241 - 260 din 263

2021
(266 articole)

2020
(258 articole)

2019
(321 articole)

2018
(310 articole)

2017
(312 articole)

2016
(263 articole)

2015
(244 articole)

2014
(195 articole)

2010
(63 articole)

2009
(163 articole)

2008
(209 articole)

2007
(184 articole)

2006
(116 articole)

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.