JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
    - PREŞEDINTE -

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 3 februarie 2014, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2014;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Baia Mare”;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în judeţul Maramureş” şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş;
 6. Raport privind utilizarea fondului de rezervă constituit la dispoziţia Consiliului judeţean la data de 31 decembrie 2013;
 7. Raport privind asigurarea transparenţei decizionale în activitatea Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2013;
 8. Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pe anul 2013;
 9. Raport privind activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public pe anul 2013.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 29 ianuarie 2014
Nr. 20

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.