Dispoziția nr. 173 din 16.09.2009

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art.94 alin.1) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 23 septembrie 2009, ora 10:00, la sediul Palatului administrativ Baia Mare, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate, pe domenii de activitate;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Maramureş, pe anul 2009;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor în care va fi implicat judeţul Maramureş, în managementul şi implementarea proiectului „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord” şi a cheltuielilor judeţului Maramureş legate de acest proiect;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii din domeniul privat al judeţului Maramureş Casei de Asigurări de Sănătate Maramureş;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului judeţean de apă şi apă uzată, revizuit la data de 23 iunie 2009;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia judeţeană tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea Centrului rezidenţial de îngrijire şi asistenţă socială pentru adulţi” din Sighetu Marmaţiei”;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Centrul naţional de informare şi promovare turistică Maramureş”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor legate de acesta pentru obiectivul de investiţii „Centrul naţional de informare şi promovare turistică Maramureş”;
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Maramureş şi Consiliul local Baia Mare privind realizarea proiectului „Amenajarea domeniului schiabil Izvoarele – Borişte, judeţul Maramureş”;
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Maramureş şi Consiliul local Baia Sprie privind realizarea proiectului „Amenajarea domeniului schiabil Mogoşa - Baia Sprie, judeţul Maramureş”;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 3D Virtual Tourism – Centrul de promovare şi valorizare a patrimoniului material”;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării în parteneriat a proiectului „Şcoala europeană”, propus spre finanţare în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră „ENPI – Ungaria, Slovacia, România, Ucraina, 2007 – 2013”, de către Agenţia de Management Energetic Maramureş, şi cofinanţarea acestuia.

 

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Nr.: 173
Data: 16.09.2009

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.