Dispoziție privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă de îndată în 19 mai 2011

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE –

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă de îndată


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. 4) şi 7) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă de îndată Consiliul judeţean Maramureş, în ziua de 19 mai 2011, ora 11:00, având următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări pentru întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene pe anul 2011.
  2. Proiect de hotărâre de completare a anexelor Hotărârii nr. 58/2011 de aprobare a Regulamentului de serviciu, Caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş, în domeniul drumurilor judeţene.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
  • mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Nr.: _____
Data: 18.05.2011

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.