JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
      PREŞEDINTE

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilelor
de 27, 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014          Având în vedere prevederile dispoziţiile art. 1 din Hotărârea de Guvern privind stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere nr. 965/ 2013;
          În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1), art. 104 alin. (1) lit. f) şi art. 106 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Recuperarea timpului de lucru aferent zilelor de 27, 31 decembrie 2013 declarate zile libere, însumând 14 ore, se va face astfel:

  • ziua de 21 decembrie 2013 este zi lucrătoare în program normal de lucru;
  • în zilele de 13, 16 – 20 decembrie programul de lucru se prelungeşte cu o oră zilnic.

          Art.2. Recuperarea timpului de lucru aferent zilei de 3 ianuarie 2014 declarată zi liberă, însumând 6 ore, se va face prin prelungirea programului de lucru cu câte 2 ore zilnic în zilele de 10, 17 şi 24 ianuarie 2014.
          Art.3. Dispoziţia se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Personalului instituţiei prin Compartimentul resurse umane;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 13 decembrie 2013
Nr. _____

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.