Dispoziţia nr. 97 din 13.04.2012

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -ROMÂNIADISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta


DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 19 aprilie 2012, ora 11.00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unor sume din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2012;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2012;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie a bugetelor , pe anul 2011 , pentru bugetul propriu al judeţului Maramureş;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2011 la Regia Autonomă ” Aeroportul Internaţional Baia Mare ”;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor suprafeţe de teren şi a unor spaţii din domeniul public al judeţului aflate în administrarea R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită pe timp limitat către Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului a unor imobile din domeniul privat al judeţului Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunităţii demarării proiectului de parteneriat public privat pentru obiectivul ” Tunel rutier de subtraversare a Munţilor Gutâi ”;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului Maramureş la programul nasţional de reînoire a parcului auto ;
 10. Proiecte de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurilor sportive de prim eşalon.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 13 aprilie 2012
Nr. 97

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.