JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convocă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 9 aprilie 2014, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2014;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 7 din data de 29 ianuarie 2014 privind completarea inventarului domeniului public al judeţului cu terenul aferent Policlinicii nr. 2 Baia Mare;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării preluării în administrarea Consiliului judeţean Maramureş a unui spaţiu din domeniul public al municipiului Sighetu Marmaţiei;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor imobile din domeniul public al judeţului Maramureş aflate în administrarea Camerei Agricole Judeţene Maramureş;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice şi a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole judeţene Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Liviu Borlan” Şcolii Populare de Artă Baia Mare;
 9. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal pentru anul şcolar 2014 – 2015 în judeţul Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a ofertelor culturale pentru finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2014;
 11. Proiect de hotărâre privind reprezentarea judeţului Maramureş în Adunarea generală a acţionarilor la S.C. „DRUMURI ŞI PODURI” S.A.;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu Asociaţia de Autism în vederea depunerii unui proiect pe fonduri SEE şi norvegiene;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Centrul de vizitare pasul Prislop în cadrul proiectului „Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei”;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri financiare necesare pentru implementarea proiectului„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – etapa a III-a”, prin utilizarea sumelor deţinute de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” cu titlu de TVA aferent proiectului;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor caiete de sarcini pentru transportul public de persoane prin curse regulate pentru operatorii de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din data de 18.12.2013;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului judeţean Maramureş la Programului de înnoire a Parcului auto – 2014;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de parteneriat intre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Asociaţia F.A.U.S. – O.N.L.U.S.- Italia pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Fundaţia S.O.S. Bambini Onlus – Italia;
 20. Notă privind execuţia bugetului propriu al judeţului, pe secţiuni la 31 martie 2014;
 21. Plângere prealabilă privind respingerea proiectului de management depus de dl. Bob Ioan în vederea încredinţării managementului Muzeului de Mineralogie Baia Mare.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 4 aprilie 2014
Nr. 78

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.