JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE –

ROMANIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin.1) şi 3) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 10 aprilie 2013, ora 12:00, în sala mare de şedinţe a Palatului Administrativ din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr.46, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2013;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” Baia Mare;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 101/ 2012 de desemnare a consilierilor judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică şi a Hotărârii nr. 108/ 2012 de validare a desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş;
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul de administraţie al Şcolii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;
 5. Proiect de hotărâre privind planul de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2013;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru angajaţi spre şi de la locul de muncă;
 7. Proiect de hotărâre modificarea componenţei Comisiei de protecţie a copilului;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de Evaluare de Persoanelor Adulte cu Handicap;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Asociaţia F.A.U.S. ONLUS – Italia pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Asociaţia G.F.O.S. ONLUS – Italia pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:

 • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 5 aprilie 2013
Nr. 75

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.