JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art.94 alin. (2) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 12 martie 2015, ora 10, având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre de aprobare a unei soluţii privind Alimentarea cu energie electrică a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor, în localitatea Sârbi, comuna Fărcaşa, judeţul Maramureş, din cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş”;
  2. Proiect de hotărâre de aprobare a achitării taxei arbitrale aferente cererii reconvenţionale privind pretenţiile Judeţului Maramureş în Dosarul nr.154/2014, aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 11 martie 2015
Nr. 76

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.