JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 25 februarie 2015, ora 1200 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentul anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2015;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 la R.A. „Aeroportul Internaţional Baia Mare”;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de consiliul judeţean pentru diferite structuri asociative în care judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2015;
 5. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un bun din domeniul public al judeţului Maramureş, respectiv „Refugiu Salvamont Izvoare”;
 6. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un bun din domeniul public al judeţului Maramureş, respectiv „Baza de salvare Mogoşa”;
 7. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş a unor sectoare de drumuri judeţene;
 8. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Boiu Mare a unei porţiuni de drum judeţean;
 9. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal pentru anul şcolar 2015 – 2016 în judeţul Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului lunar pentru un agent public de pază la Serviciul judeţean de Pază Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în documentaţia faza D.A.L.I. „Reabilitare acoperiş clădiri Muzeul judeţean de Istorie şi Arheologie Baia Mare”;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei Serviciilor de consultanţă juridică pentru proiectul cu titlul „Economia socială – responsabilitate socială de la nord la sud”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 155 din 17 septembrie 2014 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie și a principalilor indicatori ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Opriș”;
 15. Proiect de hotărâre de modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 61/2005 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare şi a Hotărârii nr. 64/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „PROinovaţie prin firme de exerciţiu – de la şcoala competitivă la competitivitatea în muncă”;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 şi Pb anul 2014;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, Fundaţia Hope and Homes for Children România şi Asociaţia Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC Baia Mare pentru elaborarea Strategiilor judeţene în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copilului pe perioada 2015 – 2020 şi de dezvoltarea serviciilor sociale şi a planurilor operaţionale aferente.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 februarie 2015
Nr. 38

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.