JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 13 ianuarie 2015, ora 11.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre de validare a Dispoziţiei nr. 518/29.12.2014;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului judeţean Maramureş la cofinanţarea proiectului cu titlul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Maramureş - Baia Mare”;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun, ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 5. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Consiliul Administrativ al Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării judeţului Maramureş la Expoziţia Internaţională pentru Industria Alimentară, Agricultură şi Horticultură ”SĂPTĂMÂNA VERDE 2015”, ce se va desfăşura la Berlin, în perioada 16-25 ianuarie 2015;
 7. Raport privind asigurarea transparenţei decizionale în activitatea Consiliului judeţean Maramureş, pe anul 2014;
 8. Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, pentru anul 2014;
 9. Raport privind activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public, pentru anul 2014.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 8 ianuarie 2015
Nr. 3

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.