JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Consiliul judeţean Maramureş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 18 martie 2015, ora 1200 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului Horj Lupu şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind numirea directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2015;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramureş;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene in anul 2015;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de folosință gratuită asupra unor spații din domeniul public al județului Maramureș;
 8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unei suprafeţe de teren de 102 mp, aflat în incinta Aeroportului Internaţional Baia Mare;
 9. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unei suprafeţe de teren de 2891 mp, aflat în incinta Aeroportului Internaţional Baia Mare;
 10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unei suprafeţe de teren de 8771 mp., aflat în incinta Aeroportului Internaţional Baia Mare;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „E şansa mea – Firme de exerciţiu” – pentru elevii din regiunile Nord – Vest şi Vest;
 14. Raport de activitate al Compartimentului Autoritate de Transport în perioada 1 septembrie 2014 – 28 februarie 2015.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 13 martie 2015
Nr. 77

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.