JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZITIE
privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului pentru perioada 2012 - 2016 la instituţiile publice de cultură care funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş

          Văzând prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015;
          În baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile publice de cultură care funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 45/2016;
          Ţinând seama de rapoartele comisiilor de evaluare a managementului, numite prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 487/2016;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) şi ale art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se aprobă rezultatul evaluării finale a managementului pentru perioada 2012 – 2016 la instituţiile publice de cultură care funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş, conform anexelor 1 – 7 care fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
          Art.2. Dispoziţia se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Instituţiilor de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
Pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş - director executiv
Nr.: 529
Data: 26.10.2016

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.