JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 27 octombrie 2016, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean de pe lista de supleanţi a Partidului Social Democrat;
 2. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2017;
 7. Proiect de hotărâre de completare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 140/2011 de instituire a unui sistem de premiere a rezultatelor sportive deosebite obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile sportive din Maramureş la Competiţiile naţionale, europene, mondiale şi olimpice;
 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliu Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, str. Crişan, nr. 6, ap. 6, identificat în CF nr. 105129, CF vechi nr. 9359 Baia Mare, nr. topo. 434/1/1, 434/1/2 parte integrantă din monumentul istoric Claustrul Mănăstirii Minoriţilor Baia Mare, azi internat şcolar situat în P-ţa Libertăţii nr. 6, str. Crişan nr. 2 având cod MM-II-a-A-04451;
 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliu Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, str. Crişan, nr. 6, ap. 2, identificat în CF vechi nr. 935/2 Baia Mare, nr. topo. 434/1/1, 434/1/2-2 parte integrantă din monumentul istoric Claustrul Mănăstirii Minoriţilor Baia Mare, azi internat şcolar situat în P-ţa Libertăţii nr. 6, str. Crişan nr. 2 având cod MM-II-a-A-04451;
 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al comunei Fărcașa în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 20 ha;
 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 2406 m.p.;
 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al municipiului Sighetu Marmaţiei în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 15048,52 m.p.;
 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al oraşului Tg. Lăpuş în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 4024 m.p.;
 14. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al comunei Moisei în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 6063 m.p.;
 15. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al oraşului Borşa în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 1000 m.p.;
 16. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al oraşului Vişeu de Sus în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 1000 m.p.;
 17. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al oraşului Seini în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 1000 m.p.;
 18. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al oraşului Şomcuta Mare în domeniul public al Județului Maramureș a unui imobil, teren în suprafaţa de 1000 m.p.;
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului operativ şi de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 2016 - 2017;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Alături de tine pentru pasul următor” pentru elevii din judeţul Maramureş;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului prospectiv de promovare şi branding”, anexă la „Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020” şi a Logo-ului judeţului Maramureş;
 24. Notă informare privind activitatea Compartimentului Autoritatea de Transport din cadrul Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
 25. Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă formulată de dl. Mircea Man și dl. Bârlea Gheorghe, împotriva Hotărârilor Consiliului județean Maramureș nr. 99/24 iunie 2016, nr. 100/24 iunie 2016, nr. 101/24 iunie 2016 și nr. 102/24 iunie 2016;
 26. Punct de vedere cu privire la plângerea prealabilă formulată de Partidul Național Liberal, filiala Maramureș, împotriva Hotărârilor Consiliului județean Maramureș nr. 99/24 iunie 2016, nr. 100/24 iunie 2016, nr. 101/24 iunie 2016 și nr. 102/24 iunie 2016.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 21 octombrie 2016
Nr. 526

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.