JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 29 septembrie 2016, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare – post mortem, al judeţului Maramureş” scriitorului ELIE WIESEL;
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea înainte de termen prin demisie a mandatului domnului Marinescu Emil şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015 şi a O.U.G. nr.46/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Realizare rezervor de acumulare apă potabilă şi instalaţii aferente” la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, str. V. Lucaciu nr. 72;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 a Hotărârii nr. 23/09.03.2016 pentru aprobarea Planului de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2016;
 8. Proiect de hotărâre de completare a anexei Hotărârii nr. 56/2016 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2016;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare;
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare;
 12. Proiect de hotărâre de modificare a anexei Hotărârii nr. 80/2016 privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş S.A.”;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin reducerea capacităţii de transport;
 16. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un bun imobil din domeniul public al judeţului Maramureş, situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului nr. 119;
 17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în municipiul Sighetu Marmaţiei, P-ţa Libertăţii, nr.6, scara 1, parter „Casa sec. XIX”, COD LMI – MM-II-m-B-04716, înscris în C.F. Sighetu Marmaţiei nr. 55244-C1-U9, cu o suprafaţă de 39,14 mp, respectiv spaţiul 11/A;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de folosinţă a unor spaţii din domeniul public al judeţului Maramureş;
 19. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent unui tronson de drum judeţean DJ182B și terenul aferent unor poduri şi construcţiile lor de pe drumurile județene: DJ 108D, DJ 193 și DJ 182B.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.


PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 23 septembrie 2016
Nr. 492

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.