JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE –

ROMANIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă extraordinară


          Având în vedere prevederile art.94 alin.2) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în ziua de 7 noiembrie 2012, ora 12:00, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de management şi a duratei contractului de management la Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare;
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de management şi a duratei contractului de management la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş;
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de management şi a duratei contractului de management la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş;
  4. Proiect de hotărâre privind Acordul pentru includerea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” în reţeaua regională a spitalelor de urgenţă.


          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 5.11.2012
Nr.: 475

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.