JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
    - PREŞEDINTE -


ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 24 octombrie 2012, ora 11.00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean a domnului Dunca Toader;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2012;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului pe anul 2012;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2013;
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute în arendă de proprietarii de terenuri uzufructuari sau alţi deţinători legali;
 6. Proiect de hotărâre de aprobarea a proiectului de management şi a duratei contractului de management la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş;
 7. Proiect de hotărâre de aprobarea a proiectului de management şi a duratei contractului de management la Muzeul judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş;
 8. Proiect de hotărâre de aprobarea a proiectului de management şi a duratei contractului de management la Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii la Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş în domeniul public al oraşului Dragomireşti;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării unui sector de drum judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local, din judeţul Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru transportul public de persoane prin curse regulate speciale;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de întreţinere curentă şi periodică pe sectoarele de drumuri judeţene nr. 184, 109F şi 185 Baia Sprie – Cavnic - Ocna Şugatag – Bârsana;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării în parteneriat a proiectului „CARAT – Regiunea carpatică - destinaţie turistică atrăgătoare” finanţat în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 şi cofinanţarea acestuia;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării în parteneriat a proiectului Energy Games-Energy Takes Shape (Jocuri despre energie – Energia prinde formă), cod HUSKROUA/1001/102, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia- România- Ucraina 2007-2013 de către Agenţia de Management Energetic Maramureş şi cofinanţarea acestuia;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării în parteneriat a proiectului Sustainable Energy Education and Demonstration Center – SEED Center (Centru Educaţional Demonstrativ pentru Energie Durabilă- Centrul EDED), cod HUSKROUA/1001/104, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia- România- Ucraina 2007-2013 de către Agenţia de Management Energetic Maramureş şi cofinanţarea acestuia;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului „Landscape and legends” – (Piesaje şi legende) propus spre finanţare în cadrul programului Cultura 2007- 2013 şi cofinanţarea acestuia;
 19. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la R.A. „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”;
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 91/ 28 iulie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
 21. Proiect de hotărâre privind dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale S.C. „PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.R.L.;
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului judeţean Maramureş.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE,
Ciceu Zamfir
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 19 octombrie 2012
Nr. 457

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.