Dispoziţia nr. 481 din 9.11.2012

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE –

ROMANIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art.94 alin.1) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în ziua de 16 noiembrie 2012, ora 11:00, în sala mare de şedinţe din clădirea Palatului Administrativ Baia Mare, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Maramureş, pe anul 2012;
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA), pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor pe anul 2012;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pentru transportul angajaţilor de la domiciul spre şi la locul de muncă;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru transportul elevilor de la domiciliu spre şi de la unităţile de învăţământ;
  5. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii comerciale VITAL S.A. Baia Mare;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean „SALVAMONT” Maramureş.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii.

 

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 9.11.2012
Nr. 481

Link-uri rapide

Informaţii utile


Tabără de excelență în Maramureș - PUNTE educațională Maramureș-Hîncești-Strășeni-Ungheni

Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.