JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2) şi 3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 12 noiembrie 2014, ora 12,00, având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanţă şi asistenţă juridică pentru reprezentare în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 154/2014 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, referitor la pretenţii ce derivă din rezilierea Acordului Contractual nr. 893/18.02.2010 încheiat cu S.C. „Selina” S.R.L.;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
  3. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Consiliului local al municipiului Baia Mare a unei suprafeţe din imobilul situat pe str. Gh. Şincai nr. 34 şi darea în administrarea a spaţiului respectiv către Inspectoratul judeţean de Poliţie Maramureş.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridie şi administraţie publică.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 10 noiembrie 2014
Nr. 431

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.